Nove tehnologije mogu značajno unaprijediti vaše poslovanje i povećati konkurentnost na tržištu, no uvođenje istih je ujedno zahtjevan i složen proces. Stoga vas Step Ri znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci poziva da se prijavite na sudjelovanje u programu savjetodavne podrške za digitalizaciju i uvođenje novih tehnologija u poslovanje, odnosno transformaciju prema Industriji 4.0.

Program je namijenjen malim i srednjim poduzećima koja žele unaprijediti svoje poslovanje uvođenjem novih tehnologija i prilagodbom poslovnog modela, a kako bi povećala prihode, smanjila rizik poslovanja, bolje upravljala resursima te povećala vrijednost ponude.


Od poduzeća koja žele sudjelovati se očekuje:

  • sudjelovanje tima iskusnih zaposlenika (minimalno 2 osobe);
  • do pet radnih dana angažmana članova tima uz podršku i sudjelovanje uprave tijekom izvođenja programa

Poduzeća koja će sudjelovati u programu će proći strukturiran i jasno definiran program radionica i savjetovanja, te imati podršku stručnjaka prilikom:

  • procjene potreba za uvođenjem novih tehnologija,
  • razrade i prilagodbe strategije i poslovnog modela,
  • izrade akcijskog plana uvođenja nove tehnologije ili razvoja inovativnog proizvoda/usluge.

Kako se prijaviti?

Zainteresirana poduzeća trebaju poslati ispunjeni Prijavni obrazac i Izjavu o primljenim državnim potporama male vrijednosti (de minimis), na email adresu mario.vukelic@uniri.hr. Traženi obrasci i puni tekst poziva se mogu preuzeti na ovoj stranici. Rok za dostavljanje prijava je do 15. srpnja 2021. godine


Vrijednost usluge pružene u sklopu programa podrške iznosi 12.000,00 kn te se smatra indirektnom državnom potporom male vrijednosti (de minimis) u navedenoj vrijednosti.

Program će se provoditi od rujna 2021. do veljače 2022. godine u sklopu projekta Boost4BSO sufinanciranog sredstvima Europske Unije kroz program Interreg Središnja Europa.


Dokumenti za download:


Aktivnost informiranja poduzetnika dio je projekta TICM PPI 5.0 MSP kojeg financira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje.

Podijeli: