Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA, organizirala je u četvrtak, 26. srpnja 2018. godine  radionicu na temu prijave projekta na otvorene natječaje EU fondova. Radionicu su održale zaposlenice Javne ustanove REDEA, Maša Tomašić, Karolina Kokot i Sanja Vrtarić, dok je program POC7 predstavio Ivan Plačko, direktor Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje.

Maša Tomašić i Sanja Vrtarić, upoznale su sudionike radionice s otvorenim natječajima i njihovim uvjetima:

  1. Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme) – ovim natječajem sufinancirat će se uvođenje priznatih sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom  u skladu sa zahtjevima međunarodno prihvaćenih norma ili tržišno priznatih certifikacijskih shema, koje će pridonijeti olakšanom pristupu tržištima i povećanju konkurentnosti MSP-ova. Prihvatljivi prijavitelji su MSP, najniži iznos bespovratnih sredstava je 50.000 kuna, a najviši 380.000 kuna.
  2. Certifikacijom proizvoda do tržištasvrha natječaja je da se povećanom primjenom normi, zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem, pridonijeti aktivnostima MSP-ova da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti. Prihvatljivi prijavitelji su MSP, najniži iznos bespovratnih sredstava je 20.000 kuna, a najviši 1.000.000 kuna.
  3. Inovacijski vaučeri za MSP-ovesvrha ovog natječaja je pružanje stručne podrške od strane znanstveno-istraživačkih organizacija (ZIO) u vidu ugovornog pružanja usluga MSP-ovima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i korištenja stručnih tehničkih znanja za potrebe inovativnih procesa i komercijalizacije inovacija. Prihvatljivi prijavitelji su MSP, najniži iznos bespovratnih sredstava je 10.000 kuna, a najviši 75.000 kuna.
  4. WWW vaučeri MSP-ove – ovim natječajem doprinijet će se rješavanju identificiranih slabosti MSP-ova vezanih uz nedostatnu i neadekvatnu primjenu e-commerce i m-commerce mrežnih rješenja u svrhu boljeg tržišnog pozicioniranja istih. Prihvatljivi prijavitelji su MSP, najniža vrijednost vaučera, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 15.000 kuna, dok je najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 100.000 kuna. Intenzitet potpore ovisi o mjestu registracije pojedinog prijavitelja te se kreće od 70% do 85% prihvatljivih troškova.
  5. Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)svrha natječaja je poticanje MSP-ovi na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi optimiziranja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća. Prihvatljivi prijavitelji su MSP, najniži iznos bespovratnih sredstava je 80.000 kuna, a najviši 1,000.000 kuna
  6. Znakovi kvalitete cilj natječaja je poticanje kreativnosti i inovativnosti MSP-ova označavanjem kvalitetnih i prepoznatljivih hrvatskih proizvoda i usluga kroz pružanje potpore za ishođenje znaka kvalitete za proizvode, linije proizvoda, odnosno jednu ili više usluga ili djelatnost. Prihvatljivi prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće. Najviša vrijednost vaučera, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 75.000 kuna, a intenzitet potpore je do 100% prihvatljivih troškova.
  7. Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza IIcilj ovog natječaja u najavi je povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga olakšavanjem predstavljanja međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu.

Karolina Kokot odradila je temu načina prijave putem novog sustava eFondovi. Tijekom predavanja naglasak je stavljen na proceduri za podnošenje zahtjeva za ovlaštenjem različitih vrsta pravnih subjekata. Sudionici su također bili upoznati sa informacijama za zastupanje te popratnim dokumentima koje je potrebno priložiti kao dokazima ovlaštenja.

Posljednje izlaganje je održao Ivan Plačko, direktor Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje koji je na primjeru projekta Program provjere inovativnog koncepta (POC7) sudionicima prenio svoja iskustva u dobivanju sredstava. Program PoC7 daje podršku inovacijama u najranijoj fazi istraživanja kako bi se osigurao pred-komercijalni kapital za tehničku i komercijalnu provjeru inovativnog koncepta. Prihvatljivi projekti sufinancirat će se u iznosu od minimalno 35.000 kn do najviše 350.000 kn i u trajanju do najviše 12 mjeseci. IntenzitetI potpore za mikro i mala poduzeća iznosi 70 % ukupnih prihvatljivih troškova, dok za srednja poduzeća program financira do 60 % ukupnih prihvatljivih troškova. Projektne prijave zaprimat će se do 7. rujna 2018. godine.

Ivan Plačko

Podijeli: