MENEA

MENEA ORGANIZIRA POČETNU KONFERENCIJU PROJEKTA CO-EMEP…

Međimurska energetska agencija d.o.o. organizira početnu konferenciju projekta CO-EMEP – Poboljšanje suradnje za bolje…

Više...

POZIV NA POČETNU KONFERENCIJU PROJEKTA SEPLAM-CC

Međimurska energetska agencija d.o.o. (MENEA) poziva vas na početnu konferenciju projekta: SEPiM-CC – Povećanje…

Više...

POZIV NA DRUGI TRENING SEMINAR ZA KORIŠTENJE KALKULATORA…

Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA i Međimurska energetska agencija (MENEA) pozivaju Vas na: TRENING…

Više...

RADIONICA POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJA…

Međimurska energetska agencija  – MENEA poziva Vas na radionicu: POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJA…

Više...