U suradnji s Javnom ustanovom za razvoj Međimurske županije REDEA, u utorak 27. travnja 2021.g., održali smo informativnu radionicu na temu EU fondova u novom programskom razdoblju. Događanje je okupilo poduzetnike iz različitih sektora djelatnosti koji su sa zanimanjem pratili predavanje o potencijalnim izvorima financiranja njihovih projekata u razdoblju od 2021. do 2027.

Predavačica, Maša Tomašić, voditeljica Odjela za pripremu i provedbu projekata iz područja gospodarstva u JU REDEA, na početku predavanja uputila je sudionike na krovni strateški dokument za razvoj Republike HrvatskeNacionalnu razvojnu strategiju do 2030. (NSR) usvojen početkom godine. NSR ima četiri razvojna smjera: Održivo gospodarstvo i društvo, Jačanje otpornosti na krizu, Zelena i digitalna tranzicija i Ravnomjeran regionalni razvoj. Razrada razvojnih smjerova i strateških ciljeva NSR vidljiva je na grafici u nastavku.

Od 2022. godine (prvi natječaj se očekuje u drugoj polovici navedene godine), poduzetnici će moći koristiti i bespovratna sredstva u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. Budući projekti moraju biti usklađeni s prvim ciljem kohezijske politike – Konkurentnija i pametnija Europa. Bit će moguća ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu za potrebe provedbe projekata istraživanja, razvoja i inovacija (IRI projekti) mikro, malih i srednjih poduzeća (MSP) te ulaganja u digitalizaciju njihova poslovanja te razvoj vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo.

Maša Tomašić, voditeljica Odjela za pripremu i provedbu projekata iz područja gospodarstva u JU REDEA, okupljenim je poduzetnicima predstavila dostupna bespovratna sredstva u novom programskom razdoblju 2021.-2027. g.

Integrirani teritorijalni razvoj novi je pojam, a obuhvaća akcijske planove za posebna područja kojima se potiče poboljšanje radnih, životnih i poslovnih uvjeta ovisno o specifičnostima pojedine županije. Cilj industrijske tranzicije Sjeverne Hrvatske je uspostaviti nove modele strateških partnerstava na razini regije za provedbu projekata industrijske transformacije te što učinkovitijeg korištenja proračunskih i EU sredstava. U fokusu je prilagodba tehnološkim trendovima u području industrije 4.0 što obuhvaća modernizaciju i/ili diversifikaciju proizvodnje/poslovanja. Od 2022. godine primjenjivat će se i nova karta regionalnih potpora temeljem koje će veliki poduzetnici ostvarivati sufinanciranje od 50% (umjesto dosadašnjih 25%), srednji 60% (umjesto 35%) i mali 70% (umjesto 45%).

Naposljetku, predstavljen je i aktualan natječaj za male i srednje poduzetnike iz prerađivačkog sektora Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju. Kratak pregled uvjeta natječaja dostupan je na poveznici. Radionica je završena raspravom i savjetima organizatora i predavača.

S obzirom da je u razdoblju pripreme radionice još uvijek bilo mnogo neizvjesnosti glede budućih izvora financiranja, krajem ljeta u planu je organizacija dodatne radionice na istu temu. Za sve informacije redovito pratite objave na www.ticm.hr i www.facebook.com/TICMedjimurje


Aktivnost je dio projekta TICM PPI 5.0 MSP sufinanciranog u okviru javnog poziva Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta pod nazivom Pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI).

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Podijeli: