Dana 21. travnja 2021. godine objavljen je javni poziv JAČANJE KONKURENTNOSTI PODUZEĆA ULAGANJIMA U DIGITALNU I ZELENU TRANZICIJU namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima koji posluju u sektoru C Prerađivačka industrija (izuzev isključenih djelatnosti). Iz poziva su isključena poduzeća koja nemaju bar jednu zaposlenu osobu u referentnoj godini (2019. ili 2020., prema izboru prijavitelja), koja nisu registirana za prihvatljivu djelatnost u trenutku prijave, koja imaju negativan EBITDA u referentnoj godini, nemaju min. udio kapitala i rezervi u pasivi od 10%, čiji ukupni godišnji poslovni prihodi u referentnoj godini iznose manje od iznosa zatraženih bespovratnih sredstava itd.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 1.140.000.000,00 HRK. Najniži iznos bespovratnih sredstava po projektu iznosi 500.000 HRK, a najviši 7.500.000 HRK. Stope sufinanciranja kreću se od 35% do 75%, ovisno o tome je li prijavitelj mikro, malo ili srednje poduzeće je koje aktivnosti poduzima kako slijedi:

  • za regionalne potpore (ulaganje u izgradnju i opremanje) intenzitet potpore je 35% za srednja i 45% za mikro i mala poduzeća,
  • za potpore za inovaciju procesa i organizaciju poslovanja je 50%,
  • za potpore za usavršavanje 60% (srednja poduzeća) i 70% (mikro i mala poduzeća te za srednja poduzeća ukoliko se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom)
  • za savjetodavne usluge je 50%
  • te za potpore male vrijednosti 75%.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi navedeni su u Uputama za prijavitelje.

Projektni prijedlozi se podnose od 30. travnja do 31. svibnja 2021. godine. Projekti se ocjenjuje temeljem rang liste.


Tehnološko-inovacijski centar Međimurje (TICM) poduzetnicima nudi usluga pripreme cjelovitih projektnih prijedloga. TICM je dosad pripremio i/ili proveo 80 projekata ukupne vrijednosti 152 mil. HRK

Za sva pitanja vezana uz prihvatljivost prijavitelja, aktivnosti i troškova u okviru ovog poziva možete nas kontaktirati e-mailom na info@ticm.hr. ili na tel. broj 040 499 405.


Aktivnost informiranja poduzetnika dio je projekta TICM PPI 5.0 MSP kojeg financira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje.

Podijeli: