HAMAG-BICRO ocijenio je kvalitetu projekata prijavljenih na sedmi poziv u okviru Programa provjere inovativnog koncepta, a natjecatelji s kojima je Tehnološko-inovacijski centar Međimurje (TICM) radio na pripremi projekata imaju razloga za zadovoljstvo. Naime, pet od šest projekata na kojima je TICM imao ulogu prepoznatog centra odobreno je za financiranje i to svi s 90% ili više bodova čime se TICM pozicionirao kao vodeći prepoznati centar po prolaznosti POC projekata.

Cilj POC programa je podrška inovacijama u ranoj fazi istraživanja kako bi se osigurao pred-komercijalni kapital za tehničku i komercijalnu provjeru inovativnog koncepta te jačanje kapaciteta i sposobnosti privatnog sektora za istraživanje, razvoj i inovacije. Program je namijenjen sufinanciranju pred-komercijalnih aktivnosti u početnoj fazi razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa i to aktivnosti provjere i zaštite intelektualnog vlasništva, izrade funkcionalnog prototipa te demonstracije tehničke izvedivosti.

Javni poziv za POC7 program bio je je otvoren od lipnja do rujna 2018. godine. Prijave je zaprimalo ukupno 12 prepoznatih centara, među kojima i TICM koji je u POC programu od prvog kruga. Najvažnija uloga prepoznatih centara je u pružanju savjetodavne pomoći natjecateljima pri razradi, ispunjavanju i kontroli projektne prijave i proračuna.

U prvoj fazi evaluacije Prepoznati centri izvršili su administrativnu provjeru prihvatljivosti. Od ukupno zaprimljenih 137 prijava, 117 projektnih prijava pozitivno je prošlo administrativnu provjeru. Ukupna vrijednost pozitivno ocijenjenih projekata u administrativnoj evaluaciji iznosi 50.023.606,88 kn, a ukupan traženi iznos bespovratnih sredstava je 33.427.292,39 kn. Raspoloživa PoC7 bespovratna sredstva za odobrene projekte iznose ukupno 16.346.153,85 kn.

U drugoj fazi evaluacije projektne prijave su ocijenjene od strane Poslovno financijskih (PFE) te Poslovno tehničko-tehnoloških evaluatora (PTTE) u sklopu organiziranih Evaluacijskih odbora (EO). Održano je ukupno 16 sjednica Evaluacijskih odbora, i to u razdoblju od 10. do 23. listopada 2018. godine. PTTE su svoje zaključne ocjene za četiri kriterija: Procjena stupnja inovativnosti i tehnološki rizik, Procjena tržišnog potencijala, Procjena kvalitete projekta te Usklađenost proračuna (troškova) i aktivnosti, te PFE za kriterije Gubitak i bonitet te Proračunska usklađenost i prihvatljivost troškova, donijeli na sjednicama EO.

Temeljem rang liste za financiranje je predloženo 55 projekata (ukupno traženi iznos je 15.458.572,21 kn) s ukupnom ocjenom od 60% i više. Projekti ocijenjeni ispod praga od 60% kao i projekti koji po jednom od Kriterija nisu zadovoljili nisu predloženi za financiranje.

Od 6 prijava natjecatelja koji su izabrali TICM kao prepoznati centar, njih 5 je uspješno prošlo postupak pune evaluacije. Ukupna vrijednost ovih projekata iznosi 2.626.771,73 kn, a ukupan traženi iznos bespovratnih sredstava je 1.731.649,39 kn. Iznos vlastitih sredstava za odobrene projekte je 895.092,34 kn. U nastavku je popis natjecatelja i odobrenih projekata u kojima je TICM imao ulogu prepoznatog centra:

  • AMPHINICY d.o.o. – POC7_4_01 – Dokaz koncepta integriranog sustava za prikupljanje i pohranu podataka mega distribuiranih satelitskih mreža – IDASS
  • NEYHO INFORMATIKA d.o.o. – POC7_4_02 – Automatizirano rješenje za programiranje robotskih sustava nove generacije – DreamCatcher
  • COGNITIO ELEKTRONIKA d.o.o. – POC7_4_03 – Dokaz koncepta polifaznog elektromotornog pogona – PEP
  • TELEMETRIS d.o.o. – POC7_4_04 – IoT-HIMS – Telemetrijska ugradbena garnitura za izmjenu nadzemnog hidranta bez otkopavanja
  • Ana Ivančić Aučina – POC7_4_06 – Provjera inovativnog koncepta stroja za pranje i sušenje rublja koji eliminira glačanje

Rang lista svih odobrenih projekata dostupna je na poveznici: rang lista projekata POC7

Svi projekti predloženi za financiranje ušli su u fazu provjere proračuna završetkom koje će dobiti Ponude za sufinanciranje, nakon čega slijedi ugovaranje. Predviđeni datum početka ugovora o financiranju je 30. studenog 2018 godine.

Temeljem dosadašnjih iskustava s POC programom uvjereni smo da će ovi projekti imati izrazito pozitivan multiplikacijski učinak na razvoj inovativnog poduzetništva u Republici Hrvatskoj. Čestitamo našim klijentima i svim ostalim natjecateljima čiji su projekti odobreni za financiranje!

Podijeli: