U okviru aktivnosti pilot-projekta Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (BOND), Hamag-Bicro organizirao je dvadeset specijalističkih edukacija za zaposlenike PPI-a. Edukacije su osmišljene kao specijalističke, jednodnevne edukacije prilagođene potrebama zaposlenika PPI-a, obogaćene primjerima iz prakse. Zaposlenici TICM-a sudjelovali su u nekoliko edukacija koje su se održavale tijekom ljeta, a jedna od njih bila je Strateško poslovno planiranje i analiza financijskih rezultata.Strateško poslovno planiranje važno je za poslovanje svakog poduzeća, neovisno o njegovoj veličini. Vizija, misija i strateški plan okosnice su poduzeća i poželjno ih je definirati u samom početku poslovanja. Prilikom osnivanja poduzeća, potrebno je razviti i poslovni plan kako bi poduzeće imalo jasan smjer u kojem se želi kretati. Poslovni plan trebao bi sadržavati sažetak za menadžment, opis tvrtke, poslovne ciljeve, vještine i iskustvo, ciljane korisnike, opis tržišta i konkurenata, opis promotivnih aktivnosti koje će se koristiti za privlačenje kupaca, operativne planove te financije.

Uz poslovni plan, potrebno je izraditi budžet čijoj se izradi može pristupiti na više načina. Dva najčešća načina izrade su „Bottom-up“ i „Top-down“ budžetiranje. Sve više poduzeća danas se odlučuje za budžetiranje odozdo prema gore, što se i preporučuje s obzirom da voditelj svake poslovne jedinice, od proizvodnje, nabave, prodaje i slično, svoj odjel poznaje najbolje. Iz tog razloga on najbolje može i procijeniti potrebnu količinu materijala, sirovina i sl. prilikom planiranja budžeta.

Kako bi se strateški upravljalo budžetom, neophodno je definirati financijske ciljeve, odrediti prioritete te poduzeti mjere za njihovo ostvarenje. Zadatak strateškog menadžmenta je procijeniti trenutnu financijsku situaciju te prema tome prilagoditi budžet kako bi se lakše upravljalo financijskim poslovanjem poduzeća. U kontekstu strateškog poslovnog planiranja, važno je koristiti i  različite metode prognoziranja kako bi se predvidjeli određeni izazovi te za njih pronašla moguća rješenja i prije nego što su se dogodili. Prilikom postavljanja strateških ciljeva, važno je imati na umu da moraju biti ostvarivi, realni i vremenski ograničeni kako bi se njihovo ostvarenje pravilno moglo kontrolirati. Upravo zbog toga, od velike je pomoći imati razrađen sustav kontrolinga. Kontroling je sustav izvještavanja koji poduzećima puno govori o svakom segmentu poslovanja te poslovnim procesima. Smisao kontrolinga je aktivno prilagođavanje vanjskim čimbenicima te analiza interne i eksterne okoline u svrhu efikasnijeg poslovanja.

Analiziranjem poslovanja, uz pomoć poslovnih analiza kao što su analiza cijena koštanja proizvoda, analiza profitabilnosti projekata, analiza strukture troškova, analiza osjetljivosti, analiza financijskih izvještaja i rezultata poslovanja i slično, dolazi se do odgovora na različite izazove koji se pojavljuju u poslovanju. Iz tog razloga, poslovne analize svakako su nešto što bi poduzećima (posebice proizvodnim) trebalo biti dio redovnog poslovanja.

Podijeli: