Tehnološko-inovacijski centar Međimurje (TICM) provodi treći po redu Erasmus+ projekt Obzor znanja u svrhu kontinuiranog učenja i osposobljavanja TICM-ovih edukatora. Projekt Obzor znanja provodi se u sklopu Ključne aktivnosti 1 u području obrazovanja odraslih. Do sada su provedene četiri mobilnosti na licu mjesta – u Irskoj, Portugalu, Španjolskoj i na Malti. Peta, odnosno pretposljednja mobilnost održala se na drugačiji način, u skladu s „novim normalnim“. Zaposlenica TICM-a, Simona Žikić, tako je prvobitno planirani, a kasnije otkazani tečaj u Parizu zamijenila svojim radnim mjestom i opremom za videokonferenciju, sudjelujući u virtualnom tečaju. Epidemiološka situacija koja je na snazi već godinu dana, od svih nas zahtijeva prilagodbu i promjene u određenim aspektima života pa tako i u načinu obrazovanja, odnosno usavršavanja.

Tema tečaja bila je „Creativity for the future – Promoting Critical Thinking and Problem Solving in the classroom“, u prijevodu „Kreativnost budućnosti – poticanje kritičkog razmišljanja i rješavanja problema u učionici“. Tečaj je organizirala Erasmus Learning Academy iz Bologne, a predavačica je bila Sara Natalini.

Tečaj je započeo fokusiranjem na vještine koje su kombinacija onoga što znamo, možemo i želimo raditi. Vještine koje su prepoznate kao ključne za život u 21. stoljeću, a koje se s protokom vremena mijenjaju sukladno situaciji, mogu se podijeliti u tri kategorije:

  1. Vještine učenja i inoviranja: kritičko razmišljanje, kreativnost, komunikacija i suradnja
  2. Vještine digitalne pismenosti: informatička pismenost, medijska pismenost, pismenost u informacijskim i komunikacijskim tehnologijama (ICT)
  3. Poslovne i životne vještine: fleksibilnost i prilagodljivost, inicijativa i autonomija, društvena i interkulturalna interakcija, produktivnost i odgovornost

Iznad navedene, a podebljane vještine, one su s kojima je tečaj započeo, a poznatije su kao 4C’s, odnosno creativity, critical thinking, communication i collaboration. Kreativno razmišljanje, rješavanje problema i kritičko razmišljanje.

Rješavanju problema može se pristupiti kritičkim/konvergentnim načinom razmišljanja te s druge strane kreativnim/divergentnim načinom razmišljanja. Kritičkim pristupom rješavanju problema procjenjuju se ideje i mogućnosti te se donose odluke, dok se kreativnim pristupom generira velik broj ideja i mogućnosti.

Glavni principi na kojima počiva kreativno, odnosno divergentno razmišljanje su odbacivanje predrasuda, kombinacija i gradnja, traženje „ludih“ ideja te ciljanje na veliku količinu ideja.


„Najbolji način da dođete do dobre ideje je da imate puno ideja.“ (Linus Pauling)


Suprotno divergentnom razmišljanju, glavni principi konvergentnog razmišljanja su odlučnost, provjeravanje ciljeva, poboljšanje ideja, afirmativnost te uvažavanje novosti. Cijeli tečaj, pa tako i prvi dan, bio je prožet aktivnostima i vježbama kojima se polaznike nastojalo potaknuti na dublje razmišljanje i testiranje teorije o kreativnom razmišljanju, rješavanju problema te vlastitoj kreativnosti općenito. Već od prvog dana, krenulo se s praktičnim primjerima i vježbama. Prva od njih bila je izrada križaljki kojima se polaznike podijelilo u dvije grupe, a cilj je bio intenzivnije promišljanje o zadanim pojmovima kako bi druga grupa dobila dobar trag na temelju kojeg je morala pogoditi o kojoj se riječi radi, slično uobičajenoj križaljci. Druga zanimljiva vježba bio je tzv. „The Paper clip test“ u kojem su polaznici imali pet minuta da nabroje sve načine na koje se može koristiti spajalica za papir, odnosno za što sve može poslužiti. Cilj vježbe bio je generiranje što većeg broja ideja, uz glavnu misao vodilju – Nijedna ideja nije pogrešna ideja!

Follow-up aktivnosti na alatu Jamboard

Tečaj se nastavio fokusiranjem na samu kreativnost koja predstavlja sposobnost zamišljanja ili stvaranja nečeg novog, bilo proizvoda, procesa ili misli. Kako bi maksmizirali svoju kreativnost, potrebno je razmišljati izvan postojećih okvira, odmaknuti se od racionalnih i konvencionalnih ideja te formaliziranih procedura. Cilj je osloniti se na maštu, nešto novo i drugačije te razmotriti više mogućnosti i alternativa. Često postoje različite barijere koje usporavaju, odnosno onemogućavaju razvoj kreativnosti u svakodnevnom životu i poslu. Primjerice nedostatak vremena, odbijanje okoline, nepraktičnost novih ideja, prevelika radikalnost, otpor prema promjenama, ukalupljavanje ljudi u određenu skupinu koja nije „kreativni tip“ te strah od predrasuda okoline. Potrebno je razbiti mit o kreativnim genijima koji misteriozno nastaju u određenom trenutku života ili samim rođenjem te shvatiti da postoje 3 uvjeta koji doprinose visokoj razini kreativnog razmišljanja, a to su:

  • Intelektualna disciplina
  • Eksterna podrška (okruženje koje potiče i stimulira razvoj spomenutog kapaciteta)
  • Interna predanost (unutarnja motivacija za razvoj)

Dakle, ne postoje „kreativni geniji“. Svi ljudi su kreativni, a kreativne vještine mogu se naučiti i poboljšati radom i trudom. Suprotno popularnom mišljenju, kreativnost nije talent nego vještina. U ovom kontekstu važno je spomenuti dvije tehnike, a to su brainstorming i brainwriting. Ove tehnike važne su u trenucima generiranja velikog broja ideja, a bazirane su na principu odstranjivanja predrasuda kako bi oslobodilo što više ideja. Suprotno tome što se nekada čini da je kreativnost jedan trenutak kada se „upali žarulja“ i neka ideja nam „padne na pamet“, to često nije tako. Kreativnost je cijeli proces koji se sastoji od pripreme, inkubacije ideje, prosvjetljenja, evaluacije te implementacije. Kako bi polaznici bolje shvatili kreativni proces, korišteni su različiti alati koji će biti spomenuti u nastavku.

Dixit cards je vrsta vizualne aktivnosti, odnosno igre, koja na zabavan način oslobađa kreativnost sudionika u igri. Na svakoj karti naslikana je ilustracija, a svaki igrač uzima jednu kartu (pritom ju nitko ne smije vidjeti) te osmišljava rečenicu inspiriranu ilustracijom na karti. Preostali igrači uzimaju jednu kartu koja odgovara osmišljenoj rečenici te ju stavljaju na stol okrenutu naopačke. Karte se zatim izmiješaju, a svi igrači glasaju za kartu za koju smatraju da najbolje odgovara izrečenoj rečenici, dok igrač čija je karta izglasana kao najbolja dobiva bodove.

Sljedeća vizualna aktivnost je Crazy Captions, u kojoj su polaznici na raspolaganje dobili nekoliko ilustracija, a trebali su odabrati ilustraciju koja najbolje opisuje kako se osjećaju u tom trenutku. Zatim su za navedenu ilustraciju osmišljavali kratke humoristične tekstove ili dijalog između likova.

Cilj navedenih vizualnih aktivnosti je prijenos ideja ili događaja u fotografije, a koriste se za poticanje polaznika na kreativno izražavanje, a ujedno su baza za daljnju diskusiju. Nakon vremena posvećenog kreativnosti koja je bila osnovna misao vodilja cijelog tečaja, stiglo se do rješavanja problema. Problemi se mogu definirati kao ciljevi, devijacija od standarda te praznina između stvarnosti i idealnog. Mogu biti dobro i loše strukturirani, a svaki od njih može se riješiti na više načina, ovisno o ruti kojom se želi ići. Prilikom rješavanja problema treba se sjetiti da su jednostavni odgovori ponekad najbolji te da je potrebno razmotriti ih prije traženja složenih rješenja. Nadalje, potrebno je razmišljati o posljedicama koje svaka odluka donosi, odnosno o akciji i reakciji. Korištenje svih dostupnih informacija od velike je važnosti, kao i usmjerenost na širu sliku i konačni cilj, a ne samo na jedan dio.

U kontekstu rješavanja problema najistaknutija metoda od korištenih je metoda „Šest šešira“ koja je prepoznata kao jednostavan i učinkovit postupak koji potiče suradnju, povećava produktivnost, kreativnost i inovativnost. Šest osoba u timu rješava problem kroz paralelno razmišljanje o problemu, ali na više načina. Koristi se kako bi članovi tima izašli iz uobičajenog okvira razmišljanja i na taj način drugim putem došli do optimalnog rješenja. Svakoj osobi dodijeli se jedan šešir, te se uključuju u raspravu iz ugla gledanja koji predstavlja njihov šešir. Plavi šešir upravlja procesom te započinje i završava raspravu, odnosno evaluira kvalitetu debate. Bijeli šešir traži činjenice te predstavlja neutralan i objektivan stav prema situaciji i problemu. Crveni šešir predstavlja emotivne reakcije i intuiciju te omogućuje slobodno iskazivanje osjećaja bez objašnjenja i opravdanja. Zadaća crnog šešira je da ukaže na moguće rizike i nedostatke nepromišljenih odluka. Suprotno crnom šeširu, žuti šešir je izvor optimizma, dok zeleni šešir predstavlja kreativnost i stvaralaštvo.

Potrebno je istaknuti i alat korišten tijekom cijelog tečaja, a koji će TICM-ovi edukatori zasigurno koristiti prilikom održavanja edukacija, seminara i informativnih radionica Mentimeter, a koji se koristi za izradu kvizova, glasanje sudionika o raznovrsnim temama i drugo. Alat je koristan jer omogućava sudionicima koji se prvi puta nalaze u istoj prostoriji da izraze svoje mišljenje o određenoj temi, sudjeluju u kvizovima odgovaranjem na pitanja, u čemu bi možda inače u pojedinim situacijama oklijevali sudjelovati iz nesigurnosti.

Sažetak aktivnosti prethodnog dana na Jamboardu

 


Kreativnost, kritičko razmišljanje i rješavanje problema doprinose boljoj kvaliteti rada svakog pojedinca, a ujedno su vještine korisne u svakodnevnom životu. Simona će naučeno znanje, isprobane vježbe i korištene alate koristiti u svakodnevnom radu, a posebno u edukacijama koje organizira TICM. Ova mobilnost, iako virtualna, bila je veoma uspješna, a polaznici su tijekom trajanja tečaja bili poticani na aktivno sudjelovanje, suradnju i kreativnost. Radni jezik tečaja bio je engleski, a polaznici su koristili raznovrsne uredske i Google alate, što je uz jezičnu sposobnost poboljšalo i njihovu informatičku pismenost. Erasmus+ odlična je prilika za profesionalni razvoj pojedinca, koji zatim pridonosi razvoju cijele organizacije, a stečeno znanje prenosi se na ciljne skupine, u ovom slučaju odrasle učenike. Iz navedenog se može zaključiti kako je korist Erasmus+ programa za cijelu zajednicu neoporeciva.

Ova objava odražava isključivo stajalište autora objave i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.

Podijeli: