U petak, 25. svibnja 2018. godine, za 15 sudionika iz javnog i poslovnog sektora te za nezaposlene osobe predstavnici TICM-a, direktor Ivan Plačko, pomoćnica direktora Sana Đukes i voditelj Odjela za projekte Igor Kovačić, održali su radionicu u okviru projekta Azimut znanja koji službeno završava posljednjeg dana svibnja.

Projekt Azimut znanja financiran je u sklopu Erasmus+ programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport kao dio ključne aktivnosti 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince. Projekt je iniciran sa svrhom usvajanja provjereno učinkovitih pristupa u realizaciji programa prilagođenih obrazovanju odraslih primjenjujući pritom inovativne metode podučavanja istih, poput učenja temeljenog na igri, projektnom i zadatkovnom pristupu, korištenju tehnologije u nastavi i sl. Osim navedenog, projektom se izravno doprinijelo profesionalnom razvoju djelatnika TICM-a kroz stjecanje andragoških vještina uz unaprjeđenje jezičnih kompetencija i međukulturalne osviještenosti istih. Sve navedeno izravno će utjecati na oplemenjivanje budućih obrazovnih programa iz područja brendiranja, marketinga, design thinkinga i IT-a koje TICM ima u pripremi.

Radionica pod nazivom Društvene mreže kao marketinški alati oblikovana je na način da u središtu učenja budu upravo odrasli učenici, kao ciljna skupina projekta i edukacije. Primjenjujući inovativne metode podučavanja, kao što su projektna nastava, učenje temeljeno na elementima igre, gamifikacija te korištenjem tehnologije, učenici su potaknuti na preuzimanje aktivne uloge u procesu stjecanja znanja iz marketinga. Kontinuiranim postavljanjem pitanja, poticanjem konstruktivne rasprave i kreativnosti u rješavanju projektnih zadataka, kombinacijom individualnog i grupnog rada te kroz niz drugih tehnika, predavači su nastojali stvoriti intelektualno poticajnu i maksimalno motivirajuću radnu atmosferu.

Korištena prezentacija sastojala se od multimedijalnih sadržaja (fotografija, grafika, video sadržaja, kvizova, igara) čija je primarna uloga bila potaknuti sudionike na međusobnu interakciju o onom što vide, čuju i doživljavaju. Korištenjem navedenog nastojala se pružiti šira slika o nebrojenim mogućnosti upotrebe društvenih mreža za umrežavanje, komunikaciju, promociju vlastitih vještina, rukotvorina, proizvoda i/ili usluga ali i za učenje.  Naglasak je stavljen i na privatni i na poslovni aspekt korištenja društvenih mreža, poput Facebooka, Instagrama, LinkedIna, Twittera, Pinteresta, kao i na potencijalne prednosti WordPress-a – alata za izradu stranica i blogova i YouTube-a – vodeće svjetske video platforme koja okuplja milijardu korisnika.

Umjesto zaključka – Kako i zašto koristiti interaktivne metode podučavanja odraslih?

Tijekom prethodnih godinu dana, sudjelujući u strukturiranim tečajevima koje su održale obrazovne i povezane organizacije koje podučavanje temelje na interaktivnoj nastavi, predstavnici TICM-a stekli su znanja o tome kako pripremiti i realizirati programe obrazovanja koji rezultiraju razvojem praktičnih vještina koje će učenici moći koristiti u radnom i životnom okruženju. Važno je istaknuti kako su odrasli učenici isključivo motivirani za stjecanje znanja koje će im pomoći u rješavanju stvarnih životnih izazova, stoga tema, struktura i izvedba edukacije moraju biti podređeni navedenoj činjenici.

Iako ovaj oblik nastave dozvoljava slobodu učenika u istraživanju i analizi problema te kreativnost u oblikovanju rješenja, radi ostvarenja postavljenih ciljeva, važno je osigurati strukturirani i vođeni proces razmjene informacija. Kontrola ostvarenja ciljeva nužna je te se provodi kroz aktivnosti provjeravanja i vrednovanja tijekom i nakon podučavanja. Stoga, ključan preduvjet uspjeha programa obrazovanja odraslih je upravo osposobljen predavač.

Ova objava odražava isključivo stajalište autora objave i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.

Podijeli: