U TICM-u je održan ciklus edukacija za Onshape, alat za parametrijsko CAD modeliranje. OnShape program, koji podržava uvoz svih standardnih CAD modela, u potpunosti se koristi u cloud-u i ne zahtijeva instalaciju na osobno računalo. Dobra internetska veza i solidna računalna konfiguracija su sve što je potrebno rad u programu.

Onshape edukacija

Edukaciju je vodio g. Vladimir Sever, inženjer mehatronike s dugogodišnjim iskustvom rada s 3D tehnologijama, tehnologijama CAD dizajna i pružanjem usluga reverzibilnog inženjeringa. Vlasnik i direktor je poduzeća 3D Porta d.o.o. za prodaju, programiranje i ispis 3D tehnologija, a koje je nedavno završilo proces inkubacije u TICM-u.

Voditelj edukacije, g. Vladimir Sever


U nastavku donosimo pregled i sažetak svih održanih modula u siječnju i veljači 2019. godine.

Upoznavanje s programom Onshape i skiciranje bila je tema prvog modula edukacije realiziranog 29. siječnja 2019. U prvom dijelu, voditelj edukacije upoznao je dvadesetak polaznika s postavkama i korisničkim sučeljem programa Onshape. Poseban naglasak stavljen je na ulogu dimenzioniranja unutar programa i relaciji kao ključu za izradu predvidljivog i moćnog dizajna. Drugi dio modula bio je posvećen odabiru strategije za kreiranje dizajna. Polaznici su mogli primijeniti strategiju dimenzioniranja i modeliranja alatima na praktičnim primjerima unutar programa. U završnom dijelu, kroz praktičnu vježbu, edukator je demonstrirao osnove skiciranja i skiciranje u kontekstu programa.

Upoznavanje s programom Onshape

Skiciranje

U okviru drugog modula: Osnovni programi alata Onshape (Features), održanog 31. siječnja 2019., naglasak je bio na alatima za izradu oblika. Bogate i napredne mogućnosti alata dodanih u Onshape značajno štede vrijeme potrebno za crtanje i unošenje izmjena. Kroz praktične primjere demonstrirani su alati za izradu u obliku: Extrude (izvlačenje visine), Revolve (rotiranje), Sweep (kotiranje), Fillet and Chamfer (zaobljenje i košenje vrhova), Shell and Draft (pretvorba površinskih modela) i Direct Editing (izravno uređivanje).

Izrada oblika u programu

Alati za izradu oblika

Tema trećeg modula edukacije, održanog 8. veljače 2019., bila je Dizajn dijelova (Part dizajn). Sudionicima je na primjeru In Context-a demonstriran postupak za određivanje početnih planova i površina za skiciranje.

Dizajn dijelova

Bogatstvo alata za opremanje crteža u Onshape-u moguće je iskoristiti i za kombiniranje više različitih sklopova u dokument. U okviru četvrtog modula edukacije: Sklopovi (Assemblies), održanog 12. veljače 2019., fokus edukacije bio je na konceptima izrade i dodavanja sklopova i podsklopova. Sudionicima su na primjeru Brake Calipera demonstrirane mogućnost izrade sklopova.

Sklopovi (Assemblies)

Voditelj edukacije, g. Vladimir Sever, sudionicima na primjeru Brake Calipera demonstrira mogućnost izrade sklopova.

Kolaboracija i PDM (Project Data Managament) bila je tema petog i posljednjeg modula koji je realiziran 14. veljače 2019. Pomoću kolaboracije više korisnika programa može simultano uređivati ili surađivati na određenom projektu, budući da se sve dodane ili izmijenjene značajke prikazuju u stvarnom vremenu svim suradnicima. Ovaj dio edukacije bio je posvećen simultanom uređivanju crteža kao i uređivanju grana (Branch Editing). U završnom dijelu, kroz praktične primjere, edukator je demonstrirao kolaborativno uređivanje i rad s CAD datotekama.

Kolaboracija u programu Onshape


Izjava sudionika

„Edukacija Onshape CAD odlično je odabrana tema od strane TICM ekipe. S obzirom na to da je edukacija bila namijenjena za početnike u radu s alatom Onshape, napravili smo mnogo. Gospodin Sever je praktičan predavač tako da smo imali priliku raditi na projektima i izazovima iz redova polaznika. Od osnova skiciranja i dizajna do izvoza modela u razne formate i pripreme za obradu, generalno smo se okušali u širokom spektru mogućnosti alata te mogu reći kako je ova edukacija za mene osobno pun pogodak pošto se iz hobija bavim 3D printom, a na profesionalnom planu kao dio Axiom d.o.o. ekipe povremeno radim na dizajnu info panoa gdje je mogućnost vizualizacije u 3D prostoru za klijenta velika stavka. Zahvaljujem se g. Severu i ekipi TICM-a na odličnoj edukaciji i pretplaćujem se na još.“

Vanja Buterin, AXIOM d.o.o.


Galerija slika:


Aktivnost je dio projekta TICM PPI 4.0 MSP sufinanciranog u okviru javnog poziva Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta pod nazivom Pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI).

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj objave je isključiva odgovornost Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje.

Podijeli: