U multimedijalnoj dvorani Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje je 5. travnja 2016. godine održan Stručni skup Županijskog stručnog vijeća za informatiku u osnovnim i srednjim školama u Međimurskoj županiji.

Tema Stručnog skupa je cjelovita kurikularna reforma osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja. Cilj kurikularne reforme je uspostavljanje usklađenog i učinkovitog sustava odgoja i obrazovanja kroz cjelovite sadržajne i strukturne promjene. Ova će dugoročna i dugotrajna promjena obuhvatiti i produljenje obveznog obrazovanja na devetogodišnju osnovnu školu, no promjene će biti uvođene stupnjevito, a u prvoj fazi obuhvaćaju:

  • izradu kurikuluma svih razina i vrsta odgoja i obrazovanja temeljenih na odgojno-obrazovnim ishodima;
  • prijedlog novog sustava vrednovanja, ocjenjivanja i izvještavanja o učeničkim postignućima;
  • sustavno osposobljavanje učitelja za primjenu novih kurikuluma i promjene u procesu poučavanja i učenja
  • prijedlog načela i smjernica za izradu priručnika, udžbenika i drugih nastavnih pomagala te digitalizaciju istih i korištenje IKT-a u obrazovanju.

Predavačica Lidija Kralj, članica Stručne radne skupine, sa voditeljicom Županijskog stručnog vijeća Ivanom Ružić, je upoznala sve relevantne sudionike o procesu kurikularne reforme i ključnim novitetima u strukturi kurikuluma. Putem video veze u raspravu su se uključile Zlatka Markučič i Antonela Czwyk-Marić, članice Stručne radne skupine, koje su pojasnile na koje sve načine uključiti u što većem broju učitelje, nastavnike, odgajatelje, stručne suradnike i ravnatelje odgojnoobrazovnih ustanova u sam proces reforme.

Podijeli: