Na e-Savjetovanju nalazi se nacrt Uputa za prijavitelje za dostavu projektnih prijedloga „Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije“, što najavljuje i njegovo skoro raspisivanje. Nacrt uputa za prijavitelje se nalazi na sljedećoj poveznici te je dostupan za sve komentare uz prethodnu prijavu.

Predmet Poziva je poticanje strukturnih promjena u regionalnim gospodarstvima kroz razvoj novih proizvoda i usluga u nišama više dodane vrijednosti, odnosno poduzetnicima omogućiti diversifikaciju poslovanja i razvoj novih proizvoda u okviru prioritetnih niša RLV-ova Jadranske, Panonske ili Sjeverne Hrvatske te poticanje rješavanja ključnih društvenih izazova tih regija, dok je svrha poziva: usmjeriti potpore za projekte istraživanja i razvoja (industrijsko istraživanje, eksperimentalni razvoj i studije izvedivosti) i razvoj tehnološke infrastrukture u svrhu razvoja prioritetnih niša grupiranih u RLV-ove u okviru S3 tematskih područja.

Iznos alokacije za ovaj Poziv na dostavu projektnih prijedloga iznosi 100.000.000,00 eura (Jadranska Hrvatska – 32.812.500,00 eura, Panonska Hrvatska – 43.750.000,00 eura, Sjeverna Hrvatska – 23.437.500,00 eura). Minimalni iznos bespovratnih sredstava za jedan projekt iznosi 1.000.000,00 eura, dok maksimalni iznos bespovratnih sredstava za jedan projekt iznosi 3.000.000,00 eura).


Intenziteti potpora


Prihvatljivi prijavitelj po ovom Pozivu je pravna ili fizička osoba koja je Ugovorom o konzorciju imenovana nositeljem SPIN konzorcija, a koja je mikro, malo, srednje ili veliko poduzeće. Prihvatljiv prijavitelj može biti isključivo poduzetnik (neovisno o njegovoj veličini) koji ima poslovnu jedinicu (ili podružnicu) u trenutku plaćanja potpore u Panonskoj, Jadranskoj ili Sjevernoj Hrvatskoj.

Dozvoljenost partnerstva – SPIN konzorcij mora uključivati minimalno tri poduzetnika, od čega minimalno dva poduzetnika moraju biti MSP, koji imaju poslovnu jedinicu (ili podružnicu) na području Jadranske, Panonske ili Sjeverne Hrvatske. Svi poduzetnici, članovi SPIN konzorcija moraju biti iz iste regije. SPIN konzorcij može uključivati jednu ili više organizacija za istraživanje i širenje znanja (OIŠZ) registrirane u RH koje svojim aktivnostima istraživanja i razvoja ili istraživačkim kapacitetima mogu pridonijeti razvoju finalnog integriranog proizvoda i/ili usluge veće dodane vrijednosti. 

Suradnici – SPIN konzorciju se u provedbi projekta mogu pridružiti javna tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave – JLP(R)S Jadranske, Panonske ili Sjeverne Hrvatske koja definiraju društveni izazov te daju suglasnost da će se na njihovom području testirati inovativno rješenje u realnom okruženju, u svrhu rješavanja specifičnog društvenog izazova tog područja. Suradnici ne mogu potraživati bespovratna sredstva po ovom Pozivu.


Prihvatljive aktivnosti projekta

1. Aktivnosti istraživanja i razvoja – Projekt mora uključivati :

  • industrijsko istraživanje (TRL od 2 – 4)
  • aktivnosti eksperimentalnog razvoja koje završavaju s TRL 8
  • studiju izvedivosti iz koje mora biti vidljivo da će komercijalizacija inovacija (TRL 9) biti vođena potrebama industrije tj. da će rezultirati širenjem proizvodnog asortimana i po potrebi proizvodnim ulaganjima tvrtki uključenih u SPIN na području predmetne NUTS 2 regije
  • ukoliko se projektom rješava društveni izazov može uključivati i TRL 9 u smislu demonstracije inovativnog rješenja nastalog kao rezultat aktivnosti istraživanja i razvoja u stvarnom okruženju (primjerice: urbanom području, otocima), međutim isto nije prihvatljivo za financiranje u okviru ovog Poziva.

2. Upravljanje projektom (izvršavanje administrativnih ugovornih obveza u provedbi projekta kao što su: izvještavanje, vođenje projektne dokumentacije, financijsko upravljanje, provođenje postupaka nabave, upravljanje rizicima i sl.).

3. Aktivnosti vidljivosti projekta, odnosno provedba mjera vezanih za vidljivost projekta i ulaganja. 

4. Aktivnosti vezane uz promicanje horizontalnih načela.

5. Aktivnosti ulaganja u infrastrukturu za testiranje i eksperimentiranje (tehnološku infrastrukturu).

Temeljna istraživanja (TRL 1) su neprihvatljive projektne aktivnosti u okviru ovog Poziva.

Neprihvatljive projektne aktivnosti su one koje nisu prihvatljive za financiranje sukladno pravilima ovog Poziva tj. ostale aktivnosti koje ne spadaju u kategorije prihvatljivih aktivnosti navedenih u ovom poglavlju.


Savjetovanje je otvoreno od 19. listopada do 18. studenoga 2023. godine.

Javno savjetovanje dostupno je na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=25378

Podijeli: