Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta pokrenulo je provođenje e-savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u cilju pripreme Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)”.

Savjetovanje omogućuje svim potencijalnim prijaviteljima, kao i najširoj zainteresiranoj javnosti, da svojim prijedlozima i sugestijama doprinesu kvaliteti natječajne dokumentacije. Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 31. siječnja 2018. godine dostave svoje prijedloge i komentare na predloženi nacrt Poziva za dostavu projektnih prijedloga dostupan na sljedećoj POVEZNICI.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta će razmotriti i obraditi pristigle komentare te po završetku savjetovanja, a najkasnije do 14. veljače 2018. godine, objaviti popis svih pristiglih komentara s pregledom prihvaćenih, djelomično prihvaćenih i odbijenih prijedloga, s kratkim obrazloženjem putem gore navedene poveznice.

 

VIŠE O NADOLAZEĆEM NATJEČAJU:

Podnošenje projektnih prijedloga bit će omogućeno u razdoblju od 16. travnja 2018.g. do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 29. lipnja 2020.g.

Prihvatljivi prijavitelji

Potpora se može dodijeliti prijaviteljima koji posluju dulje od godine dana, imaju minimalno jednu zaposlenu osobu, nemaju iskazan gubitak u prethodnoj poslovnoj godini te nisu ostvarili druge uvjete za isključenje propisane natječajnom dokumentacijom.

Prihvatljive projektne aktivnosti

 • ulaganja u pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja prema zahtjevima međunarodno priznatih norma za sustave upravljanja ili prema zahtjevima tržišno priznatih certifikacijskih shema (poput ISO certifikata, FSC, PEFC, BRC, GLOBAL G.A.P…)
 • primjena i uvođenje norma iz područja usluga
 • savjetodavne usluge i edukaciju zaposlenika/osoblja organizacije u čije poslovanje se uvodi sustav.

Aktivnosti certifikacije / certificiranja sustava upravljanja mogu biti prihvatljive samo ukoliko su provedene od strane tijela akreditiranog za uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom. U slučaju da za neku normu ne postoji akreditirano tijelo, prihvatljivim pružateljem smatra se i neakreditirano tijelo, pod uvjetom da je registrirano za obavljanje te djelatnosti.

Prihvatljive kategorije financiranja

 • troškovi pripreme (snimak stanja, definicija projekta, modela sustava i postavljanje ciljeva)
 • troškovi pripreme dokumentacije za stjecanje certifikata
 • uvođenje i certificiranje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom
 • savjetodavne i konzultantske usluge
 • nabava (kupnja) norma
 • edukacija djelatnika
 • troškovi vezani za vidljivost projekta.

Nematerijalna imovina prihvatljiva je za izračun troškova ulaganja ako ispunjava sljedeće uvjete:  mora se upotrebljavati isključivo kod korisnika potpore, mora se voditi kao imovina koja se amortizira, mora biti kupljena po tržišnim uvjetima od treće osobe nepovezane s kupcem i mora biti uključena u imovinu poduzetnika koji prima potporu i ostati povezana s projektom za koji se dodjeljuje potpora tijekom 3 (tri) godine po završetku projekta.

Neprihvatljivi troškovi

 • troškovi vezani za održavanje postojećeg certifikata za sustave upravljanja
 • troškovi povezani s ocjenjivanjem sukladnosti proizvoda
 • troškovi uvođenja sustava HACCAP
 • troškovi akreditacije tijela za ocjenjivanje sukladnosti
 • troškovi upravljanja projektom
 • troškovi marketinga i oglašavanja prijavitelja
 • bankovni troškovi, doprinos u naravi, operativni troškovi, PDV, plaće, sitni inventar, kupnja/zakup opreme, zemljišta i vozila, itd.

Iznos sufinanciranja

Najviši iznos bespovratnih sredstava / potpore male vrijednosti koja se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 380.000 HRK, pri čemu mikro i malo poduzeće može ostvariti sufinanciranje u visini 75% prihvatljivih troškova, a srednje do 55%.


POTENCIJALNA SURADNJA S TICM-om:

Temeljem višegodišnjeg iskustva u pripremi projekata financiranih iz EU, nacionalnih i drugih izvora (čija vrijednost premašuje 140 mil. HRK) Tehnološko-inovacijski centar Međimurje svim prihvatljivim prijaviteljima nudi uslugu pripreme projektnih prijedloga. Za sva pitanja vezana uz opisani javni poziv, uključujući i provjeru prihvatljivosti, možete nam se obratiti pozivom na broj telefona 040 499 405 (pon.-čet: 8-15, pet.: 8-13 sati) ili slanjem poruke elektroničke pošte na info (at) ticm.hr.


Podijeli: