PoC projekt „Dokaz koncepta polifaznog elektromotornog pogona – PEP“, poduzeća Cognitio elektronika d.o.o., u čijoj je pripremi i praćenju provedbe sudjelovao Tehnološko-inovacijski centar Međimurje (TICM), uspješno je završen krajem prosinca 2019. godine. Projekt PEP (akronim za Polifazni Elektromotorni Pogon) ukupne vrijednosti 575.747,07 kn, trajao je 12 mjeseci, a sufinanciran je u sklopu 7. kruga Programa provjere inovativnog koncepta (PoC) kojeg provodi Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO).

Poduzeće Cognitio elektronika bavi se razvojem i proizvodnjom električnih uređaja i strojeva. Imaju dvadeset godina iskustva u elektronici i procesnoj automatizaciji, a u zadnjih pet godina usredotočeni su na prilagodbu i optimizaciju custom made elektroničkih rješenja.

Glavni cilj projekta bio je dokazati koncept polifaznog elektromotornog pogona – PEP kroz povećanje performansi i učinkovitosti pogonskog sustava. Koncept šesterofaznog elektromotornog pogona zamišljen je s namjerom da omogući smanjenje akustične buke i redundancije rada elektromotornog pogona u cjelini. Provjera koncepta provedena je kroz dvije faze: izrada testnog prototipa i demonstracija tehničke izvedivosti. U prvoj fazi projekta trofazni stroj s permanentnim magnetima u rasponu snage od 5 do 20 kW prenamijenjen je u šestfazni stroj te je izrađen prototip polifaznog pretvarača i upravljačkog algoritma.

Izrada testnog prototipa

U drugoj polovici projekta poduzeće je u suradnji sa Fakultetom elektrotehnike i računarstva provelo testiranje i analizu rezultata. Potvrđeno je da se primjenom polifazne topologije može proširiti područje učinkovitosti sustava motor-pretvarača. Smanjenjem temperature magneta povećava se dostupan moment električkog motora na maksimalnoj brzini vrtnje za više od 10% u odnosu na trofazni motor iste snage.

Računalni prikaz PEP-a

Svi rezultati testiranja postignuti su s 50% manjim kapacitetom istosmjernog međukruga u odnosu na onaj koji bi se morao koristiti da je u pitanju trofazni motor-pretvarač sustav. Pola kapaciteta znači i manji i jednostavniji kondenzator što će značajno utjecati na cijenu i kompaktnost pogona. Razvijeni prototip zadovoljava sve inicijalno zadane performanse, a konačno rješenje polifaznog elektromagnetskog pogona – PEP bit će komercijalizirano kroz dva ključna poslovna modela: licenciranje tehnologije te preko direktne prodaje i vlastite proizvodnje

Spomenuti projekt jedan je od ukupno pet projekta iz 7. kruga PoC programa čiju je provedbu tijekom 2018. i 2019. godine pratio Tehnološko-inovacijski centar Međimurje. Uloga TICM-a bila je savjetovanje korisnika u pripremi projektne prijave, praćenju napretka projekta, analizi periodičnih stručnih i financijskih izvješća te u provedbi drugih aktivnosti nužnih za uspješnu operativnu realizaciju projekta. Tijekom osam dosadašnjih krugova PoC programa TICM je sudjelovao u provedbi njih čak 32 ukupne vrijednosti 12,8 milijuna kuna, od čega ih je pet iz osmog kruga upravo počelo s provedbom.

Programom provjere inovativnog koncepta (PoC) podupiru se predkomercijalne aktivnosti istraživača i poduzetnika na putu razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa s ciljem pružanja potpore u ranoj fazi inovacija kako bi se smanjio rizik investicija u kasnijim fazama. U fokusu PoC-a je provjera inovativnog koncepta za koji ne postoje dokazi da uopće funkcionira te je projektom potrebno ukloniti značajne tehnološke rizike. Pritom se sufinanciraju aktivnosti poput demonstracije tehničke izvedivosti provjere i zaštite intelektualnog vlasništva i izrade funkcionalnog prototipa. Najbolje ocjenjenim projektima odobrava se potpora u visini 60% prihvatljivih troškova projekta za srednja i 70% za mikro i mala poduzeća.

Podijeli: