Izrada CAD modela zahtijeva solidnu računalnu konfiguraciju i licencu za korištenje specijaliziranih alata čija je cijena često previsoka za velik broj korisnika. Kako bi te probleme riješili te CAD tehnologiju približili što većem broju korisnika, poduzeće OnShape razvilo je istoimeni softver.

OnShape program, koji podržava uvoz svih standardnih CAD modela, u potpunosti se koristi u cloud-u i ne zahtijeva instalaciju na osobno računalo. Dobra internetska veza i solidna računalna konfiguracija su sve što je potrebno rad u programu. Ukoliko želite saznati više o 3D modeliranju i mnogobrojnim prednostima OnShape-a, pozivamo vas na

OnShape CAD edukaciju

koja će se održati 29. i 31. siječnja te 7., 12. i 14. veljače 2019. godine, od 15 do 18 sati
u informatičkoj učionici Tehnološko-inovacijskog centra Međimurja,
na adresi Bana Josipa Jelačića 22B, Čakovec (prostor bivše vojarne).

Sudjelovanje na edukaciji je besplatno, a potencijalni sudionici se prijavljuju ispred poduzeća putem online prijave:

PRIJAVA

Zbog popunjenja kapaciteta prijave na Onshape CAD edukaciju više se ne zaprimaju.


OnShape je alat za parametrijsko CAD modeliranje u „oblaku“. Registrirani korisnici dobivaju vlastiti prostor u „oblaku“ na koji mogu spremati CAD modele i dokumentaciju. U osnovnoj besplatnoj verziji OnShape nudi 100 MB prostora za privatne projekte te do 5GB prostora za projekte koji su vidljivi i ostalim korisnicima. Glavna prednost Onshape-a u odnosu na klasične desktop alate je korištenje dokumenata unutar samog softvera u kojima se automatski spremaju informacije o izrađenim modelima. Dodatna funkcionalnost je i izrada projektne dokumentacije.

Cilj edukacije je upoznati polaznike s cjelokupnim procesom 3D modeliranja i izrade CAD modela. Edukacija je namijenjena poduzetnicima i njihovim zaposlenicima koji žele unaprijediti svoja znanja u području korištenja tehnologije 3D modeliranja te iskoristiti njihov potencijal u cilju unapređenja poslovanja.

Poželjno je da polaznici imaju znanje iz osnova tehničkog crtanja, ali nije nužno.


DETALJAN PROGRAM:

1. UPOZNAVANJE S PROGRAMOM ONSHAPE I SKICIRANJE – 29. siječnja 2019. godine.

Plan rada: Pregled programa i korisničkog sučelja, Parametrijsko modeliranje, Koncept zajniranja, Osnove skiciranja, Dimenziranje i relacije.

Vježbe: Osnove skiciranja, Skiciranje u kontekstu.

Opis: Onshape je alat za parametrijsko CAD modeliranje u „oblaku“, bez potrebe za instalacijom desktop aplikacije i snažnim hardverom, neovisan o platformi. Za korištenje Onshape-a dovoljna je internetska veza i preglednik koji podržava WebGL tehnologiju. U prvom dijelu, kroz predavanje i raspravu predavač će polaznike upoznati sa postavkama i korisničkim sučeljem programa Onshape-a. Objasnit će se uloga dimenzioniranja i relacije kao ključa za izradu predvidljivog i moćnog dizajna. Nadalje fokus edukacije bit će na odabiru strategije za kreiranje dizajna (strategije dimenzioniranja i modeliranja alatima). Kroz vježbu demonstrirati će se osnove skiciranja i skiciranje u kontekstu.

2. OSNOVNI PROGRAMI ALATA ONSHAPE (FEATURES) – 31. siječnja 2019. godine.

Plan rada: Rad s alatima za izradu oblika (Extrude, Revolve Sweep, Fillet and Chamfer, Shell and Draft, Direct Editing).

Vježbe: Osnovni alati – Features 1, Osnovni alati – Features 2.

Opis: Alati prilagođeni za crtanje u strojarstvu i srodnim tehničkim strukama omogućuju jednostavnije i brže crtanje. Bogate i napredne mogućnosti alata dodanih u Onshape značajno štede vrijeme potrebno za crtanje i unošenje izmjena. U ovom dijelu edukacije, predavač će polaznike upoznati sa osnovnim alatima programa Onshape-a. Kroz praktične primjere prikazat će se rad s alatima za izradu oblika: Extrude (izvlačenje visine), Revolve (rotiranje), Sweep (kotiranje), Fillet and Chamfer (zaobljenje i košenje vrhova), Shell and Draft (pretvorba površinskih modela), Direct Editing.

3. DIZAJN DIJELOVA (PART DIZAJN) – 7. veljače 2019. godine. 

Plan rada: Početak dizajniranja, Dizajn dijela (primjer), Dizajn strojnog dijela – Part, Dizajn više dijelova  (multy part designing), Primjer: Proizvod A i B.

Vježbe: In Context – dizajn dijelova 1, In Context – dizajn dijelova 2.

Opis: U prvom dijelu predavač će objasniti postupak određivanje početnih planova i površina za skiciranje. Također, bit će riječi o dizajniranju komanda pomoću kombinacija alata za dizajniranje. Kroz vježbu demonstranti će se In Context – dizajn dijelova.

4. SKLOPOVI (ASSEMBLIES) – 12. veljače 2019. godine.

Plan rada: Uvod u sklopove i podsklopove – sklapanje dijelova, Single dokument, Alati za sklopovlje (assembly mates), Izrada sklopa – primjer: Brake Caliper.

Vježbe: Sklopovi u kontekstu (Assembling in context part), Izrada i dodavanje podsklopova.

Opis: Bogatstvo alata za opremanje crteža u Onshape-u moguće je iskoristiti i za kombiniranje više različitih sklopova u dokument. U prvom dijelu predavanja, predavač će polaznike upoznati sa konceptima izrade i dodavanja sklopova i podsklopova. Nadalje, fokus edukacije bit će na alatima za sklopovlje. Također, polaznicima edukacije će se na primjeru Brake Calipera demonstrirati mogućnost izrade sklopa.

5. KOLABORACIJA I PDM (PROJECT DATA MANEGEMENT) – 14. veljače 2019. godine.  

Plan rada: Uređivanje povijesti i izrada verzije, Kolaboracija (simultano uređivanje i uređivanje grana (Branch Editing), Rad s CAD datotekama.

Vježbe: Kolaborativno uređivanje, Rad s CAD datotekama.

Opis: Jedna od najboljih mogućnosti Onshape-a je kolaboracija. Pomoću kolaboracije više korisnika programa mogu simultano uređivati ili surađivati na određenom projektu, budući da se sve dodane ili izmijenjene značajke prikazuju u stvarnom vremenu svim suradnicima. Ovaj dio edukacije bit će posvećen simultanom uređivanju crteža kao i uređivanju grana (Branch Editing). Kroz praktične primjere demonstrirat će se kolaborativno uređivanje i rad s CAD datotekama.

6. KONZULTACIJE (PREMA DOGOVORU) – 10 SATI.


VODITELJ EDUKACIJE

Vladimir Sever inženjer je mehatronike s dugogodišnjem iskustvom rada s 3D tehnologijama (3D skeniranje, 3D printanje), tehnologijama CAD dizajna i pružanjem usluga reverzibilnog inženjeringa. Vlasnik i direktor je poduzeća 3D Porta d.o.o. za prodaju, programiranje i ispis 3D tehnologija. Zastupnik je poduzeća Aroja Xorfex (Češka), Photocentric (Engleska) i Shining3D (Kina) za Hrvatsku. Dobitnik je zlatnog odličja na sajmu medicinskih inovacija ARHIMED (Moskva) i INOVA 2009 (Zagreb).


Edukacija je dio projekta TICM PPI 4.0 MSP sufinanciranog u okviru javnog poziva Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta pod nazivom Pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI).

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj objave je isključiva odgovornost Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje.

Podijeli: