Posjedovanje osnovnih znanja iz područja financija i računovodstva nužno je za poslovni uspjeh svakog poduzeća. Zaposlenici s ograničenim razumijevanjem financija i računovodstva ne prepoznaju ključne informacije i u opasnosti su donositi brze (često i pogrešne) zaključke o prezentiranim financijskim izvještajima, što je čest slučaj u praksi. Upravo zbog toga smo za poduzetnike i njihove zaposlenike, u suradnji s Znanstveno-tehnologijskim parkom Sveučilišta u Rijeci (STEP RI) organizirali besplatnu edukaciju “Financije i računovodstvo za trgovačka društva – od pokretanja pothvata do redovnog poslovanja, koja je održana u četvrtak, 25. listopada 2018. godine. Edukaciju je vodila gđa. Ana Janežić, poslovna savjetnica za područje financija i knjigovodstva iz STEP RI –a .

Ana Janežić, poslovna savjetnica za područje financija i knjigovodstva

U prvom dijelu predavanja gđa. Janežić je kroz praktične primjere sudionicima objasnila ključna prava i obveze vlasnika poduzeća. Također, upoznala ih je s pojmom poreza na dodanu vrijednost (PDV), objasnila kako on funkcionira te kada se odlučiti za ulazak u sustav PDV-a.

Sudionici radionice

Drugi dio edukacije, bio je posvećen imovini trgovačkih društava. Poseban naglasak stavljen je na financijska izvješća, odnosno na bilancu, račun dobiti i gubitka te analitičke pokazatelje koji na jednostavan i brz način signaliziraju eventualna poboljšanja ili pogoršanja u različitim područjima poslovanja. U završnom, dijelu izlaganja, edukatorica je polaznike upoznala s osnovnim pokazateljima likvidnosti, zaduženosti i aktivnostima koje služe za procjenu uspješnosti poslovanja.

Tehnološko-inovacijski centar Međimurje nastaviti će s organizacijom edukacija iz ovog područja prvenstveno zbog izrazitog interesa iskazanog od strane poduzetnika te uočene potrebe za specifičnim znanjima. Nova edukacija “Financije i računovodstvo za obrtnike – Od pokretanja pothvata do redovnog poslovanja” u planu je već u 29. studenog 2018. godine.


Aktivnost je dio projekta TICM PPI 4.0 MSP sufinanciranog u okviru javnog poziva Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta pod nazivom Pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI).

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje.

Podijeli: