Europska komisija raspisala je novi natječaj „Eksperimentiranja s europskom politikom u području obrazovanja i osposobljavanja pod vodstvom tijela javne vlasti na visokoj razini“ u okviru Ključne aktivnosti 3 (Podrška reformi politike) programa Erasmus+ (Poziv na dostavu prijedloga EACEA/38/2019).

Posebni ciljevi poziva su:

 • promicanje međunarodne suradnje i uzajamnog učenja među tijelima javne vlasti na najvišoj institucionalnoj razini u zemljama koje ispunjavaju uvjete, kako bi se potaknula sustavna poboljšanja i inovacije u području obrazovanja i osposobljavanja;
 • unaprjeđivanje prikupljanja i analize stvarnih dokaza kako bi se osigurala uspješna provedba inovativnih mjera;
 • olakšavanje prenosivosti i skalabilnosti inovativnih mjera.

Projekti mogu trajati između 24 i 36 mjeseci, a aktivnosti moraju započeti između 1. siječnja 2021. i 28. veljače 2021 godine. Prioritetne teme podijeljene su u 2 skupine temeljem kojih su raspodijeljena i dostupna financijska sredstava (ukupni proračun dostupan za sufinanciranje projekata iznosi 14.000,000,00 EUR):

 1. SKUPINA – 12.000.000,00 EUR
 • digitalno obrazovanje i kompetencije
 • podučavanje i učitelji
 1. SKUPINA 2.000.000,00 EUR
 • mehanizmi financiranja za usavršavanje i strukovnu prekvalifikaciju, uključujući programe slične onima koji se odnose na osobne obrazovne račune;
 • politika i postupci pružanja potpore vrednovanju neformalnog i informalnog učenja, među ostalim učinkovitim usmjeravanjem.

Najveći iznos bespovratnih sredstava po projektu može biti 2.000.000,00 EUR (s time da financijski doprinos iz EU-a ne smije premašiti 75% ukupnih prihvatljivih troškova projekta).

Na natječaj se mogu prijaviti sljedeće vrste pravnih osoba:

 • tijela javne vlasti (ministarstva ili druga odgovarajuća tijela) odgovorna za obrazovanje i osposobljavanje na najvišoj razini u relevantnom kontekstu; tijela javne vlasti odgovorna za sektore koji se ne odnose na obrazovanje i osposobljavanje (npr. financije, zdravstvo…) mogu se prijaviti u slučaju ako imaju određenu nadležnost u području u kojem će se provoditi eksperimentiranje
 • javne ili privatne organizacije koje djeluju u području obrazovanja i osposobljavanja ili drugim relevantnim područjima
 • javne ili privatne organizacije ili ustanove koje se bave međusektorskim djelatnostima povezanim s obrazovanjem i osposobljavanjem u drugim društveno-gospodarskim sektorima (npr. nevladine organizacije, službe informiranja ili usmjeravanja, službe za profesionalno usmjeravanje, gospodarske komore, evaluacijska i istraživačka tijela…)

koje imaju poslovni nastan u nekoj od sljedećih zemalja:

 • članice EU (Pozivom postavljeni posebni uvjeti postavljeni za UK)
 • članice EFTA-e/EGP-a: Island, Lihtenštajn, Norveška
 • kandidatkinje za članstvo EU: Sjeverna Makedonija, Turska, Srbija (Pozivom postavljeni posebni uvjeti)

U sastavu partnerstva mora biti minimalno 4 tijela iz 3 različite zemlje sudionice programa, a detaljniji uvjeti i zahtjevi vezani uz sastav partnerstva i koordinaciju nalaze se u tekstu natječaja.


Rok za podnošenje nacrta prijedloga je 21. travnja 2020. godine do 17 sati (prema briselskom vremenu), a cjelovitih prijedloga do 24. rujna 2020. godine također do 17 sati.

Sve informacije o Pozivu i postupku prijave nalaze se na sljedećoj poveznici.

Podijeli: