Tijekom travnja 2019. godine uspješno je priveden kraju projekt poduzeća Energy Plus d.o.o. Stvaranje dodane vrijednosti kroz proces energetske obnove proizvodnih kapaciteta u kojem je Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o. (TICM) obnašao ulogu savjetnika zaduženog za pripremu projektne prijave, upravljanje projektnim aktivnostima, provedbu postupaka nabave roba, usluga i radova, izvještavanje te provedbu promotivnih mjera radi osiguranja vidljivosti projekta. Energy Plus d.o.o., poznati proizvođač profesionalne LED rasvjete, industrijskih strojeva i fotonaponskih sustava, iz Ludbrega, koji zapošljava 90-ak zaposlenika, i TICM uspješno surađuju već godinama. Zajednički su pripremili i proveli sveukupno četiri projekata sufinanciranih iz javnih poziva – uz spomenuti, riječ je o javnim pozivima EUREKA (vrijednost: 2.264.402,40 HRK), Certifikacijom proizvoda do tržišta (272.627,00 HRK) i Internacionalizacija poslovanja MSP-ova (345.680,25 HRK). TICM poduzeću Energy Plus d.o.o. pruža i postprojektnu savjetodavnu podršku u okviru završenog projekta Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT).

Poslovna zgrada poduzeća Energy Plus d.o.o. koja je bila predmetom obnove u okviru projekta.

Projekt Stvaranje dodane vrijednosti kroz proces energetske obnove proizvodnih kapaciteta prijavljen je na javni poziv Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama u siječnju 2018. godine te su za njegovu provedbu odobrena bespovratna sredstva u visini 2.124.549,78 HRK. Isti je iniciran s ciljem povećanja učinkovitosti korištenja energije u proizvodno-poslovnim prostorima prijavitelja, omogućavajući proizvodnju jednake količine outputa korištenjem manje količine isporučene energije. Također, projektom se želio smanjiti udio konvencionalnih goriva u ukupnoj potrošnji energije djelomičnim prebacivanjem na obnovljive izvore energije – energiju sunca. Cilj je ostvaren kroz realizaciju radova na vanjskoj ovojnici zgrade, obnovom plinske toplovodne kotlovnice kroz ugradnju nove energetski učinkovite opreme te instalacijom fotonaponske elektrane snage 100 kW na krovištima triju poslovnih zgrada u svrhu zadovoljavanja vlastite potrošnje.

S obzirom na značajan iznos investicije, bez sufinanciranja projektnih troškova iz Europskog fonda za regionalni razvoj, projekt ne bi mogao biti proveden na način, u opsegu i u vremenskom okviru opisanom u projektnom prijedlogu. Potpora iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija prijavitelju osigurava realizaciju predloženih aktivnosti energetske obnove u kratkom vremenskom roku te u značajnijem obuhvatu u odnosu na provedbu bez potpore (tad bi se poduzimale isključivo nužne intervencije na/u zgradi ovisno o raspoloživim sredstvima prijavitelja). Financijske uštede nastale kao rezultat provedbe projekta pozitivno će se odraziti na financijski kapacitet poduzeća Energy Plus d.o.o. u dugoročnom razdoblju čime će se doprinijeti daljnjem osnaženju njegovog konkurentskog položaja na ciljanim prodajnim tržištima. Projekt je ujedno i odraz društvene odgovornosti poduzeća što će pozitivno utjecati na njegovu reputaciju među poslovnim partnerima, klijentima i drugim članovima društva.


Poduzeću ENERGY PLUS d.o.o. želimo još mnogo uspješnih investicija u budućnosti te se radujemo nastavku poslovne suradnje!

Podijeli: