Zakonom o energetskoj učinkovitosti Republika Hrvatska u fokus stavlja ostvarivanje ciljeva održivog energetskog razvoja – smanjenje negativnih utjecaja na okoliš, poboljšanje sigurnosti opskrbe energijom, zadovoljavanje potreba potrošača energije, ispunjavanje međunarodnih obveza u području smanjenja emisije stakleničkih plinova te poticanje mjera energetske učinkovitosti u svim sektorima potrošnje energije. Kroz različite financijske mehanizme, nastoji se potaknuti i provedba mjera energetske obnove te ugradnja postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije, kako u industriji, tako i u trgovini, turizmu i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima.

Svjesni interesa poduzetnika za primjenu mjera energetske učinkovitosti u poslovanju, u suradnji s Međimurskom energetskom agencijom d.o.o. (MENEA-om) 14. travnja organizirali smo seminar pod nazivom „Elektrane i energetska učinkovitosti – praktična rješenja“. Predavači su bili stručnjaci MENEA-e, suosnivač poduzeća Solektra d.o.o., g. Goran Oreški, te predstavnik Socijalne zadruge Humana Nova, g. Saša Avirović.

Seminar „Elektrane i energetska učinkovitosti – praktična rješenja“.

U prvom dijelu seminara prezentirane su osnovne činjenice o elektranama koje koriste obnovljive izvore energije te mogućnosti njihova (su)financiranja. Ujedno su predstavljeni primjeri dobre prakse izgradnje elektrana u Međimurskoj županiji, poput poduzeća Tehnix d.o.o. i Centrometal d.o.o., koja su za svoje investicije u obnovljive izvore energije (OIE) uspješno iskoristila bespovratna sredstva. Da nisu solarne elektrane jedini oblik takvog postrojenja u Međimurskoj županiji, dokazao je primjer bioplinskog postrojenja poduzeća EKO Kotor d.o.o. iz Kotoribe financiran vlastitim sredstvima. Novi financijski okvir 2021.-2027. kao prioritet stavlja projekte s niskom razinom ugljika te projekte vezane uz obnovljive izvore energije, energetiku i okoliš stoga će poduzetnici imati prilike unaprijediti svoju energetsku učinkovitost.

Direktor poduzeća Solektra d.o.o., Goran Oreški, u svojoj se prezentaciji osvrnuo na proces stavljanja u pogon fotonaponske elektrane. Nakon prikaza načina funkcioniranja različitih vrsta elektrana, opisao je modele proizvodnje, potrošnje i prodaje električne energije te korištenja subvencija za OIE projekte u kućanstvima i poslovnim subjektima.

Goran Oreški, Solektra d.o.o.

Kao jedan od potencijalnih izvora financiranja aktivnosti energetske učinkovitosti, spomenut je nadolazeći javni poziv Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima iz prerađivačkog sektora. U okviru ovog poziva prihvatljivo je uvođenje tehnoloških mjera i drugih zahvata u proizvodni i radni proces koji rezultiraju smanjenjem potrošnje energije i CO2, zatim uvođenje učinkovitijih rashladnih sustava i sustava za praćenje i optimizaciju energije te druge aktivnosti koje doprinose učinkovitijem korištenju resursa u proizvodnji.

Posljednji dio predavanja bio je posvećen kružnom gospodarstvu u teoriji i praksi. Kružno gospodarstvo teži vraćanju otpadnih resursa u ciklus ponovne upotrebe te se o održivosti i recikliranju razmišlja već u fazi dizajniranja i odabira materijala. Događanje je završeno primjerom Socijalne zadruge Humana Nova iz Čakovca koji je predstavio g. Saša Avirović. Humana Nova društveno je poduzeće koje se bavi proizvodnjom i prodajom kvalitetnih tekstilnih proizvoda od ekoloških i recikliranih materijala, zapošljavajući pritom osobe s invaliditetom i marginalizirane skupine.

Saša Avirović, Socijalna zadruga Humana Nova.

TICM nastavlja s organizacijom događanja za poduzetnike i njihove zaposlenike. Najave događanja dostupne su na internetskoj stranici www.ticm.hr.


GALERIJA SLIKA


Aktivnost je dio projekta TICM PPI 5.0 MSP sufinanciranog u okviru javnog poziva Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta pod nazivom Pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI).

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Podijeli: