Na e-Savjetovanju je nacrt Uputa za prijavitelje za dostavu projektnih prijedloga JAČANJE KONKURENTNOSTI PODUZEĆA ULAGANJIMA U DIGITALNU I ZELENU TRANZICIJU” , što najavljuje i njegovo skoro raspisivanje. Nacrt uputa za prijavitelje se nalazi na sljedećoj poveznici te je dostupan za sve komentare uz prethodnu prijavu.

Ciljevi ovog Poziva su jačanje konkurentnosti poduzeća (MSP-ova) na domaćem i svjetskim tržištima i priprema zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva kroz poticanje energetski učinkovite i/ili tehnološki napredne proizvodnje te inovativnih poslovnih modela u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te poticanja  stvaranja novih radnih mjesta.

Pozivom se stoga želi potaknuti MSP-ove:

  1. na korištenje digitalnih tehnologija i rješenja u poslovnim procesima sa svrhom povećanja učinkovitosti, kompetitivnosti i internacionalizacije poslovanja
  2. na primjenu digitalnih i zelenih tehnologija i rješenja u proizvodnim procesima sa svrhom optimizacije poslovanja, smanjenja negativnog utjecaja na okoliš i učinkovitijeg korištenja resursa u proizvodnji
  3. na prelazak na kružno gospodarstvo

Prihvatljivi prijavitelji

Kako bi se ispunili uvjeti prihvatljivosti, prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća. Prijavitelj mora dokazati da u trenutku prijave nije niti u jednoj situaciji isključenja, koje su definirane u točki „Kriteriji za isključenje“. Prihvatljivi prijavitelji moraju do trenutka prijave projekta biti registrirani u sektorima u kojima se trebaju odvijati aktivnosti projekta, a koji obuhvaćaju sljedeće sektore Nacionalne klasifikacije djelatnosti :

a) C Prerađivačka industrija (izuzev skupina koje su isključene u točki „Kriteriji za isključenje“ )

Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi


Neprihvatljivi prijavitelji 

  • velika poduzećima
  • udruge i dobrotvorne organizacije te paušalni obrti
  • za djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice, financiranje osnivanja distribucijske mreže u drugim državama članicama i trećim zemljama te upravljanje takvom mrežom
  • ako se prednost daje uporabi domaće robe u odnosu na uvezenu robu*
  • za aktivnosti ili troškove u sektorima: Ribarstva i akvakulture, primarne poljoprivredne proizvodnje; djelatnosti prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na primarne proizvođače  Proizvodnje, prerade i stavljanja na tržište duhana i duhanskih proizvoda, Kasina i istovjetna poduzeća, proizvodnja i stavljanje na tržište uređaja za igre na sreću.

Minimalni i maksimalni iznosi potpore te postotak sufinanciranja

Ukupno raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog poziva iznosi 1.140.000.000 HRK. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom pozivu može dodijeliti je 500.000 HRK, a najviši 7.500.000 HRK.

Intenziteti potpore ovise o veličini prijavitelja te o projektnim aktivnostima, a računaju se od iznosa prihvatljivih troškova:


Prihvatljivi troškovi


Tehnološko-inovacijski centar Međimurje (TICM) poduzetnicima nudi usluga pripreme cjelovitih projektnih prijedloga. TICM je dosad pripremio i/ili proveo 80 projekata ukupne vrijednosti 152 mil. HRK

Za sva pitanja vezana uz prihvatljivost prijavitelja, aktivnosti i troškova u okviru ovog poziva možete nas kontaktirati e-mailom na info@ticm.hr. ili na tel. broj 040 395 569.


Aktivnost informiranja poduzetnika dio je projekta TICM PPI 5.0 MSP kojeg financira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje.

Podijeli: