„Obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičke osobe sa svrhom postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluge na tržištu.“

U svom poslovanju, obrtnici podliježu nizu nacionalnih pravila čije nepridržavanje rezultira financijskim sankcijama nadležnih tijela. Znajući kako vlasnici za sve obveze obrta odgovaraju vlastitom imovinom, za njih je ključno da budu upoznati sa zakonskim i podzakonskim propisima koji propisuju način i uvjete obavljanja gospodarske djelatnosti u okviru obrta. Niži troškovi osnivanja obrta u odnosu na trgovačka društva (d.o.o. i j.d.o.o.), mogućnost stavljanja obrta u mirovanje, podizanje novčanih sredstava sa žiroračuna bez pravdanja, jednostavnija promjena podataka i zatvaranje obrta, samo su neke od prednosti koje potiču poduzetnike da svoju djelatnost obavljaju kao obrtnici. S druge strane, osim solidarne odgovornosti vlasnika za sva dugovanja, kao glavne nedostatke obrta potrebno je spomenuti plaćanje obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno bez obzira što je vlasnik stalno zaposlen negdje drugdje, plaćanje više poreza jer se plaća po poreznim stopama od 24% i 36%, kao i plaća, te nemogućnost obavljanja određenih djelatnosti za koje je obavezna odgovarajuća stručna sprema (tzv. vezani obrti).

Jedan od popularnijih oblika poslovanja koji se odabire prilikom samozapošljavanja, primarno među mladim poduzetnicima, je paušalni obrt. Riječ je o sasvim normalnom obrtu te je u odnosu na druge oblike obrta, jedina razlika u tome što se oporezivanje vrši paušalno.  To znači da se porez na dohodak uplaćuje kvartalno, a njegova visina ovisi o tome kolika su primanja obrta. Uvjeti za paušalno oporezivanje su sljedeći: obrtnik ne smije biti u sustavu PDV-a te ukupni godišnji primici ne smiju prelaziti prag od (trenutnih) 300.000 HRK za obvezni ulazak u sustav PDV-a. Davanja državi su kod ovog obrta minimalna, kao i cjelokupna dokumentacija koju je obrtnik dužan voditi. Na stranicama Plavog ureda dostupan je koristan članak pod nazivom „10 koraka kod osnivanja paušalnog obrta“.

Uz sve gore navedeno, fiskalizacija, PDV sustav, primici i izdaci, poslovne knjige obrtnika, prijava poreza na dohodak, inventura, bile su samo neke od tema obrađenih u četvrtak, 29. studenog 2018. godine, na edukaciji Financije i računovodstvo za obrtnike koja se održala u prostorima Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje (TICM). Predavačica Ana Janežić, savjetnica za područje financija i knjigovodstva u STEP RI – Znanstveno-tehnologijskom parku Sveučilišta u Rijeci, 30-ak sudionika vodila je kroz sve ključne faze osnivanja i vođenja obrta. Nakon istovjetne edukacije za predstavnike trgovačkih društava, edukacijom za obrtnike završena je TICM akademija iz područja financija i računovodstva.

Tehnološko-inovacijski centar Međimurje nastavlja s organizacijom edukacija iz različitih područja prvenstveno zbog izrazitog interesa iskazanog od strane poduzetnika te uočene potrebe za specifičnim znanjima. U narednim mjesecima na rasporedu su sljedeće edukacije za poduzetnike i njihove zaposlenike (datumi su indikativni):

  • Razvoj digitalnog poslovnog modela pomoću DIGITRANS metodologije, 12./2018.-4./2019.
  • JavaScript akademija, 1./2019.
  • Razvoj i primjena sveobuhvatne internet marketing kampanje za predstavnike MSP sektora, 2./2019.
  • Aditivne tehnologije s prikazom praktične primjene OnShape alata, 2./2019.
  • Primjena digitalne fotografije za osnaživanje vizualnog identiteta poduzeća, 3./2019.
  • Design thinking, 3./2019.

Za ciljem pravovremenog informiranja o nadolazećim aktivnostima TICM-a, prijavite se na našu mailing listu te redovite pratite našu internetsku stranicu i Facebook profil.


Edukacija je dio projekta TICM PPI 4.0 MSP sufinanciranog u okviru javnog poziva Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta pod nazivom Pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI).

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj objave je isključiva odgovornost Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje.

Podijeli: