Krajem listopada 2019. godine uspješno je završila provedba projekta „Automatizirano rješenje za programiranje robotskih sustava nove generacije – DreamCatcher“, poduzeća NEYHO Informatika d.o.o., u čijoj je pripremi i praćenju provedbe sudjelovao Tehnološko-inovacijski centar Međimurje (TICM). Poduzeće NEYHO Informatika bavi se razvojem softverskih rješenja za digitalizaciju, automatizaciju i robotizaciju poslovnih procesa i procedura i ima više od deset godina iskustva u razvoju i primjeni IT rješenja.

Projekt „DreamCatcher“ ukupne vrijednosti 498.333,46 kn, trajao je 10 mjeseci, a sufinanciran je u sklopu 7. kruga Provjere inovativnog koncepta (PoC) kojeg provodi Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO). Glavni cilj projekta bio je dokazati koncept dinamičke primjene teorije automata s konačnim brojem stanja uz definiciju formalne metode za robotske procese automatizacije. Koncept automatiziranog rješenja za programiranje robotskih sustava nove generacije „DreamCatcher“ zamišljen je s namjerom olakšavanja robotizacije poslovnog procesa i proširivanje spektra korisnika s ciljem izbjegavanja ovisnosti o tehničkim detaljima implementacije i programerskim znanjima.

Grafički prikaz jednostavnog procesa robotizacije

Provjera koncepta provedena je kroz dvije faze: izradu laboratorijskog prototipa DC algoritma i demonstraciju tehničke izvedivosti DC algoritma. U prvoj fazi definiran je tehnološki okvir algoritma, početne grupe podataka i atributa te je programiran laboratorijski prototip algoritma koji sadrži 4 modela teorije automata. U drugoj polovici projekta postignuta je podatkovna definicija DreamCatcher koncepta za robotizaciju poslovnih procesa na dinamički način unutar teorije automata s konačnim brojem stanja.

Model podataka procesa za ogledni primjer

Testiranje je provedeno na 39 varijacija linearnih robotizirajući skripta s oko 20.000 linija koda. Svrha testiranja je bila odabrati ispravan model automata koji će skalabilno povećati iskorištenost segmenata koda te isto tako smanjiti ponavljajući dio koda koji će omogućiti korištenje različitih programskih jezika u pojedinom procesnom stanju. Najbolje performanse sustava dobivene su modelom Virtual Finit State Machine (VFSM) koji je ujedno istu funkcionalnost robotizirajućih skripti s 20.000 linija koda izvršio s 7500 linija koda.

Model izvršavanja Virtual Finit State Machine (VFSM)

Po završetku faze razvoja (koja slijedi nakon POC-a), „DreamCatcher“ rješenje promijenit će način upravljanja procesima u poslovnim organizacijama i omogućiti uštede kod korisnika do 70% u odnosu na ručno upravljanje procesima. Na taj će se način isplatiti robotizacija i onih procesa u organizacijama koje danas s postojećim rješenjima nije ekonomično robotizirati. Također, usporedno s fazom razvoja odvijat će se i prve komercijalne i pred komercijalne aktivnosti. DreamCatcher rješenje bit će komercijalizirano kroz 2 modela: Neyho DreamCarcher rješenje i ugradbenu licenciranu tehnologiju (DC Plug-in), a modeli će biti primarno namijenjeni telekomunikacijskim poduzećima, financijskim institucijama, osiguravajućim društvima i sistem integratorima.

Spomenuti projekt jedan je od ukupno pet projekta iz 7. kruga PoC programa čiju je provedbu tijekom 2018. i 2019. godine pratio Tehnološko-inovacijski centar Međimurje. Uloga TICM-a bila je savjetovanje korisnika u pripremi projektne prijave, praćenju napretka projekta, analizi periodičnih stručnih i financijskih izvješća te u provedbi drugih aktivnosti nužnih za uspješnu operativnu realizaciju projekta. Tijekom osam dosadašnjih krugova PoC programa TICM je sudjelovao u provedbi njih čak 32 ukupne vrijednosti 12,8 milijuna kuna, od čega ih je pet iz osmog kruga upravo počelo s provedbom.

Programom provjere inovativnog koncepta (PoC) podupiru se predkomercijalne aktivnosti istraživača i poduzetnika na putu razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa s ciljem pružanja potpore u ranoj fazi inovacija kako bi se smanjio rizik investicija u kasnijim fazama. U fokusu PoC-a je provjera inovativnog koncepta za koji ne postoje dokazi da uopće funkcionira te je projektom potrebno ukloniti značajne tehnološke rizike. Pritom se sufinanciraju aktivnosti poput demonstracije tehničke izvedivosti provjere i zaštite intelektualnog vlasništva i izrade funkcionalnog prototipa. Najbolje ocjenjenim projektima odobrava se potpora u visini 60% prihvatljivih troškova projekta za srednja i 70% za mikro i mala poduzeća.

Podijeli: