Tema posljednjeg meetupa <MeCoDe/> grupe održanog u rujnu 2017. godine bio je uvod u dizajn i razvoj aplikacija korištenjem Figme i Ionic razvojnog okvira. U međuvremenu, oba su alata doživjela brojne nadogradnje, stekla brojne nove korisnike te postavila nove standarde u svijetu dizajna i razvoja web i mobilnih aplikacija.

Stoga će tema prvog ovogodišnjeg, i ukupno 13. meetup <MeCoDe/> grupe, biti dizajn mobilne aplikacije korištenjem Figme i Ionica, putem koje će korisnici moći ponuditi ili zatražiti određenu uslugu. Meetup će se održati 2. veljače  2018. godine u Tehnološko-inovacijskom centru Međimurje s početkom u 16.30sati.

Ideja same aplikacije bazira se na konceptu kojim korisnici mogu svoje usluge ponuditi za novac ili ponuditi protuuslugu za odrađeni posao. Alat koji će se koristiti za dizajn aplikacije je Figma a poseban naglasak tijekom meetupa bit će na funkcionalnostima koje ovaj alat nudi:

  • Izrada UI layouta za različite veličine mobilnih uređaja
  • Izrada komponenti i njihova višestruka primjena
  • Izrada custom ikona i ilustracija
  • Uvoz Sketch datoteka
  • Developers handoff i eksportiranje u Zeplin
  • Dizajn prototipa i testiranje dizajna putem Figma Mirror aplikacije u pregledniku i na mobilnom uređaju
  • Integracija s Dropbox Paper aplikacijom
  • Kolaborativni način rada u timu
  • Izvoz dizajna i priprema za razvoj u Ionic Framework.

Svaki polaznik će tijekom meetupa imati prilike izraditi dizajn sučelja mobilne aplikacije koji će na sljedećem, 14. meetupu, koristiti u fazi programskog razvoja aplikacije korištenjem Ionic Frameworka,okvira za razvoj hibridnih aplikacija.

13. meetup vodit će Goran Levačić, voditelj inkubacije i edukacije u Tehnološko-inovacijskom centru Međimurje.

Na meetup se možete prijaviti putem stranice grupe: Međimurje Design&Code.

NAPOMENA: za aktivno sudjelovanje na meetupu potrebno je instalirati sljedeći software:

Podijeli: