Godišnja državna nagrada tehničke kulture “Faust Vrančić” za iznimna postignuća u djelatnosti tehničke kulture, dodijeljena je ove godine predsjedniku udruge “Mladi informatičari Strahoninca” (MIS) Dejanu Drabiću te udruzi “Međimurski informatički klub” Čakovec (MIK).

Nagrada za životno djelo „Faust Vrančić” dodjeljuje se istaknutim pojedincima za trajan doprinos i ukupnu djelatnost u razvoju tehničke kulture, kao i za iznimne rezultate trajne vrijednosti na unapređivanju i razvoju znanstvenog i tehničkog opismenjivanja te u razvitku tehnologije i tehničkog stvaralaštva u Republici Hrvatskoj i svijetu. Uz to, temelj za dodjelu nagrade jest i djelovanje pojedinca u tehničkoj kulturi u duljem razdoblju, tijekom profesionalne karijere ili dobrovoljnog sudjelovanja u udrugama tehničke kulture te javna prepoznatljivost i priznatost njegovih prinosa.

Dejan Drabić, mag. informatike, osnivač i voditelj udruge „Mladi informatičari Strahoninca“. Svojim angažmanom postigao je da gotovo 150 djece pohađa devet tečajeva i radionica i sudjeluje na natjecanjima – od računalnih algoritama, razvoja softvera do robotičkih i IoT natjecanja. Kao mentor postiže iznimne rezultate na informatičkim natjecanjima pa su tako 2017. godine dva učenika osvojila prva mjesta na Državnom natjecanju iz informatike. Isti učenici ostvarili su zapažen uspjeh i na Hrvatskoj informatičkoj olimpijadi (7. mjesto). Njegovi učenici osvojili su šk. god. 2016./2017. treće mjesto na Hrvatskome otvorenom natjecanju u informatici. Aktivan je u Međimurskome informatičkom klubu u Čakovcu, član je Izvršnog odbora Hrvatskoga saveza informatičara i Izvršnoga odbora ZTK Međimurske županije. Dao je veliki doprinos razvoju programa tehničke kulture, posebice STEM područja u Međimurskoj županiji.

Dejan Drabić

Međimurski informatički klub Čakovec, koji je osnovan 1998. godine s ciljem poticanja i unaprjeđivanja ukupnih aktivnosti svojih članova u informatici. Klub je član Hrvatskoga saveza informatičara, ZTK grada Čakovca i ZTK Međimurske županije. Tijekom 2017. godine organizirao je tečajeve programiranja u suradnji s udrugom MIS za učenike osnovnih i srednjih škola Međimurske županije u sklopu projekata „Škola malih programera“ i „Želim biti programer“. Članovi kluba sudjeluju na Hrvatskome otvorenom natjecanju iz informatike i Državnome natjecanju iz informatike, gdje su u 2017. godini postigli značajne rezultate, uključujući više 1., 2. i 3. mjesta. Ekipno su članovi MIK-a osvojili treće mjesto među srednjoškolskim ekipama u 2016./2017., a njegov učenik nastupio je na Hrvatskoj informatičkoj olimpijadi i kandidirao se za hrvatsku reprezentaciju osvojivši sedmo mjesto. Surađuje s Institutom za razvoj i inovativnost mladih te sudjeluje u Croatian Makers robotičkoj ligi. Navedeni rezultati svrstavaju ga među vodeće informatičke udruge u Hrvatskoj.

Spomenimo samo kako je udruga “Mladi informatičari Strahoninca (MIS)” ovu nagradu već dobila za postignuća u 2015. godini, kao i nagradu “Zrinski” od strane Međimurske županije. Vjerujemo da će ovo priznanje služiti kao poticaj daljem radu, te uključivanju novih članova u radu udruga MIS i MIK.  Čestitamo na postignutom uspjehu !

Podijeli: