Centar za obiteljska poduzeća i prijenos poslovanja – CEPRA, kao dio Centra za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva (CEPOR), predstavlja informativni, savjetodavni i edukativni centar sa svrhom pružanja podrške obiteljskim, ali i drugim malim i srednjim poduzećima u području prijenosa poslovanja.

Njezin razvitak javio se kao odgovor na slabo razvijenu svijest o značaju i složenosti prijenosa poslovanja, te na važnost pravovremene pripreme, također i na nerazvijen sustav podrške institucija odgovornih za podršku održivosti i razvoja sektora malih i srednjih poduzeća.

Temeljem Business Transfer Barometar istraživanja provedenog od strane CEPOR-a, ustanovljeno je kako su većina vlasnika u malim i srednjim poduzećima (više od 90% među poduzetnicima starijim od 55 godina) vlasnici prve generacije bez vlastitog iskustva o preuzimanju uhodanog poduzeća. Manjak iskustva prilično otežava identifikaciju primjera dobre prakse i pronalazak uspješnog rješenja problema.

CEPRA svojom misijom ističe pružanje stručne savjetodavne i edukativne pomoći u procesu prijenosa poslovanja vlasnicima malih i srednjih poduzeća u Hrvatskoj, što uključuje sljedeće aspekte:

Obiteljsko poduzetništvu i nasljeđivanje – obiteljsko poduzeće podrazumijeva poduzeće u kojem većinu prava odlučivanja ima osnivač ili osoba koja je kupila poduzeće i najbliži srodnici, a u upravljanje poduzećem uključena je najmanje jedna osoba iz obitelji. S obzirom na mogućnost većeg broja uključenih članova obitelji javlja se pojam prijenosa poslovanja u slučajevima upravljanja poduzećem, dok se kod prijenosa vlasništva podrazumijeva prijenos poslovni udjela na članove obitelji za vrijeme života vlasnika poduzeća. Nasljeđivanje je postupak prijenosa vlasništva nakon smrti vlasnika.

Prodaju poduzeća drugoj osobi ili poduzeću – prodaja poduzeća najbolja je opcija kada vlasnik želi osigurati sredstva za umirovljenje, ili kada u obitelji ne postoji adekvatan nasljednik poduzeća, vlasnik poduzeća ne želi zadržati vlasništvo niti upravljanje poduzećem prenijeti na profesionalnog menadžera. Kako bi prodaja poduzeća bila uspješna vrlo je bitno u istu uključiti stručnjake i savjetnike koji se bave posredništvom u kupoprodaji poduzeća.

Edukaciju i savjetovanje na temu prijenosa poslovanja – neke od tema radionica su sljedeće:

  • Što je prijenos poslovanja i zašto je važan?
  • Koja su moguća rješenja prijenosa poslovanja?
  • Najčešće greške i izazovi kod uvođenja članova obitelji u poslovanje obiteljskog poduzeća
  • Kada je prodaja najbolja opcija, i kako se za nju pripremiti?
  • Savjetodavna podrška u procesu prijenosa poslovanja
  • Analiza primjera iz prakse

Ponudu poduzeća na prodaju – u slučajevima da postoji interes za kupnju ili prodaju poslovanja.

Sve informacije o CEPRA-i dostupne su na www.biznis-transfer.com/.


Informiranje poduzetnika aktivnost je u okviru projekta TICM PPI 5.0 MSP kojeg financira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. 

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje d.o.o.

Podijeli: