MERIGRAFIQ

MERIGRAFIQ MARIJANE MARUŠIĆ ZAVRŠAVA INKUBACIJU…

Merigrafiq, poduzeće specijalizirano za grafički dizajn, brand, vizualni identitet, promociju i komunikaciju, u TICM-u…

Više...