FIL ROUGE CAPITAL

FIL ROUGE CAPITAL

Fil Rouge Capital je investicijski fond rizičnog kapitala čiji je primarni cilj ulaganje u poduzetnike, start-upove i…

Više...