U sklopu projekta B light Scheme financiranog iz Interreg V-A Programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014-2020, 17. travnja 2018. godine otvoren je drugi poziv za dostavu projektnih prijedloga Light Concept za suradnju malih i srednjih poduzeća na pograničnom području Mađarska-Hrvatska.

U okviru drugog poziva poduzetnicima je na raspolaganju 3.050.000,00 EUR, a poziv je otvoren do 18. lipnja 2018. godine.

Kako bi bili prihvatljivi prijavitelji, hrvatski poduzetnici moraju imati barem jednog partnerskog poduzetnika iz Mađarske s kojim će uspostaviti suradnju s ciljem razvoja zajedničke tehnologije, usluga i proizvoda  s kojima planiraju osvajati nova tržišta ili se širiti na postojeća.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektnom partneru iznosi 135.000,00 EUR, a maksimalni intenzitet potpore iznosi do 75% prihvatljivih troškova.

Projekti koji će biti odabrani za sufinanciranje prolaze kroz dva kruga selekcije. Svi projektni prijedlozi odobreni u prvom krugu (Light Concept) ulaze u drugi krug (Light Project Proposal) u kojem će najbolje ocijenjenim projektima biti odobrena potpora za sufinanciranje.

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi prijavi kontaktirajte Regionalnu razvojnu agenciju Međimurje REDEA d.o.o. na broj telefona 040/395-572 ili na sanja.vrtaric@redea.hr, a više informacija o samom projektu i natječaju za poduzetnike možete pronaći na službenoj stranici projekta.

Sadržaj je isključiva odgovornost Regionalne razvojne agencije Međimurje REDEA d.o.o. i ni pod kojim uvjetima ne odražava stav Europske unije i/ili Upravljačkog tijela.

Podijeli: