Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske (MINGO) i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavili su dana 25. travnja 2019. godine Javni poziv za dostavu projektnih prijava za Program dodjele državnih potpora za provjeru inovativnog koncepta – PoC8.

Projektne prijave zaprimale su se od 25. travnja 2019. do 2. rujna 2019. u 23:59:59 sati, putem Prepoznatih centara, koji su kao partneri u provođenju Programa proveli administrativnu evaluaciju pristiglih projektnih prijava.

Ukupno je zaprimljeno 157 prijava, a provedenom administrativnom evaluacijom pozitivno je ocijenjeno 149 prijava koji ulaze u fazu Pune evaluacije. HAMAG-BICRO kao provedbeno tijelo će kroz postupak Pune evaluacije angažirati vanjske stručnjake -Poslovno tehničko-tehnološki evaluatore, dok će Poslovno financijsku evaluaciju izvršiti stručnjaci HAMAG BICRO-a.


Pregled pozitivno administrativno ocjenjenih projekata prema Frascati znanstveno – tehnološkim područjima:

1.2   Računalne i informacijske znanosti34
1.3   Fizika2
1.4   Kemija4
1.6   Biologija1
1.7   Ostale prirodne i interdisiplinarne znanosti5
2.10  Nanotehnologija1
2.11  Ostala tehnika i tehnologija i interdisciplinarne tehničke znanosti10
2.2   Računarstvo, elektronika i elektrotehnika43
2.3   Strojarstvo17
2.5   Inženjerstvo materijala5
2.6   Medicinski inženjering4
2.7   Inženjerstvo okoliša6
2.8   Biotehnologija okoliša2
2.9   Industrijska biotehnologija4
3.2   Kliničke medicinske znanosti1
3.3   Zdravlje i znanost o zdravlju1
3.4   Medicinska biotehnologija2
3.5   Ostale medicinske znanosti3
4.1   Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo1
4.4   Poljoprivredna biotehnologija1
5.1   Ekonomija i poslovanje2

Ukupna vrijednost pozitivno ocijenjenih projekata u administrativnoj evaluaciji iznosi 84,063,226.75 kn, a ukupan traženi iznos PoC bespovratnih sredstava je 56,880,049.60 kn. Raspoloživa POC8 bespovratna sredstva za odobrene projekte ukupno iznose 21.968.750,00 kuna.

Planirani završetak Pune evaluacije je druga polovica listopada 2019. HAMAG-BICRO će obavijestiti prijavitelje o ishodu evaluacijskog postupka.


Podijeli: