Gubici vode u javnim vodoopskrbnim sustavima Republike Hrvatske predstavljaju velik problem, a obično se prikazuju kao razlika zahvaćene i fakturirane količine vode. Danas se iz javnih vodoopskrbnih sustava u Hrvatskoj gubi prosječno oko 40% zahvaćene vode, a to je prvenstveno posljedica lošeg tekućeg i investicijskog održavanja, ugradnje nekvalitetnih materijala i neevidentirane potrošnje vode. Efikasna opskrba vodom iziskuje kontinuirano praćenje parametara bitnih za pravilan rad vodoopskrbnog sustava. Provedbom projekta IoT pametni zračni ventil, poduzeće Telemetris d.o.o. nastojalo je ukloniti tehnički problem udaljenog nadzora hidranta s ciljem smanjenja gubitaka vode u vodoopskrbnom sustavu.

Projekt IoT pametni zračni ventil ukupne vrijednosti 283.005,60 kn trajao je 9 mjeseci, a sufinanciran je u okviru 8. kruga Programa provjere inovativnog koncepta (PoC) kojeg provodi Hrvatska agencija za inovacije i investicije (HAMAG-BICRO).

Tehnološki rizik projekta koji je osnovni preduvjet da bi se projekt mogao sufinancirati iz PoC programa, predstavljala je nemogućnost ostvarivanja kontakta u magnetskoj sklopki uslijed pojave vode u tijelu hidranta. Na temelju relevantnog iskustva članova tima utvrđen je i kriterij pozitivnog ishoda koncepta: Omjer uzgona i težine plovka s magnetom ≥ 1.3 i uspješno slanje 10 uzastopnih poruka prilikom 10 uzastopnih ispuna tijela hidranata vodom.

Provjera koncepta provedena je kroz dvije faze: izradu laboratorijskoga prototipa i demonstraciju tehničke izvedivosti. U prvoj fazi pripremljena je dokumentacija, izrađeni su hardverski i softverski elementi prototipa te je uspostavljeno okruženje za testiranje i terensko ispitivanje koncepta.

Prijenosni postav za ispitivanje PoC.

U drugoj fazi projekta, testiranjem i terenskim ispitivanjem, djelomično je dokazan koncept baterijskog napajanog uređaja za udaljeni nadzor nadzemnog hidranta. Izvorni koncept s magnetskom sklopkom zamijenjen je konceptom s hall senzorom (uređajem za mjerenje veličine magnetskog polja). Izrađeni koncept omogućio je detekciju otvaranja hidranta, ali ne i detekciju curenja vode iz hidranta odnosno detekciju sporog punjenja tijela hidranta vodom pri atmosferskom tlaku.

Ključni nedostatak izrađenog koncepta je u plovku s magnetom dostatne jačine za kvalitetnu interakciju s hall senzorom) koji je dovoljno lagan da ga podigne val širenja tlaka iz cjevovoda prilikom otvaranja hidranta, ali je pretežak da bi se podigao prilikom sporog punjenja tijela hidranta vodom pri atmosferskom tlaku. S obzirom na to da proizvod temeljen na ovakvom konceptu ne ispunjava sve zahtjeve potencijalnih korisnika, proizvod nema komercijalnu budućnost što je, iako neželjen, ipak sasvim prihvatljiv ishod PoC projekta.

Projekt je vodio Gordan Kocijan, dipl. ing. strojarstva i direktor poduzeća Telemetris d.o.o. koji je o samoj provedbi rekao: „Cilj ovog projekta bio je jasan – dati odgovor na pitanje mogućnosti ostvarenja IoT baterijski napajanog uređaja za nadzor nadzemnog hidranta, uređaja koji će detektirati podizanje plovka s magnetom ugrađenog umjesto običnog plovka u zračnom ventilu nadzemnog hidranata. Unatoč zamjeni senzorskog sklopovlja te kombinaciji najosjetljivijih hall senzora i jakih, ali kompaktnih neodimijskih magneta, prepoznati tehnološki rizik potencijalne nemogućnosti postizanja optimuma između dostatne jačine odnosno veličine magneta te uzgona ostvarivog njegovom ugradnjom u plovak zračnog ventila prevladan je u situacijama otvaranja ventila hidranta, no ne i u situacijama sporog punjenja tijela hidranta vodom gdje problem plutanja plovka s magnetom ostaje fizikalno nesavladiv. Budući proizvod temeljen na djelomično dokazanom konceptu ne bi zadovoljavao zahtjeve potencijalnih kupaca stoga isti nema komercijalnu budućnost. S obzirom na aktualnost teme smanjenja gubitaka vode u vodoopskrbnim sustavima vjerujemo da IoT uređaj za nadzor nadzemnog hidranta, ali drugačijeg tehničkog rješenja, ima svijetlu budućnost tako da kao poduzeće nećemo odustati od rješavanja problema nadzora nadzemnog hidranta već ćemo istom pristupiti iz nekog drugog kuta, s novim razmišljanjem, no sada s više iskustva stečenog na ovom projektu.

Gordan Kocijan, direktor Telemetrisa


VIDEO – REZULTATI PROJEKTA

Portabilni postav za ispitivanje koncepta IoT pametnog zračnog ventila za nadzemne hidrante

https://www.youtube.com/watch?v=2u_HWuNvc-M

Stacionarni postav za ispitivanje koncepta IoT pametnog zračnog ventila za nadzemne hidrante

https://www.youtube.com/watch?v=3ZF0HjEcSrM


Spomenuti projekt jedan je od ukupno pet PoC projekta čiju je provedbu tijekom 2019. i 2020. godine pratio Tehnološko-inovacijski centar Međimurje, kao prepoznati centar za provedbu PoC programa. Uloga TICM-a ogledala se u pružanju savjetodavne podrške korisnicima u pripremi projektne prijave, praćenju napretka projekta, analizi periodičnih stručnih i financijskih izvješća o ostvarenim rezultatima te u provedbi drugih aktivnosti nužnih za uspješnu operativnu realizaciju projekta. Tijekom osam dosadašnjih krugova PoC programa TICM je sudjelovao u provedbi njih čak 32 ukupne vrijednosti 12,8 milijuna kuna.


Aktivnost informiranja poduzetnika dio je projekta TICM PPI 5.0 MSP kojeg financira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje.

Podijeli: