Tehnološko-inovacijski centar Međimurje TICM u ožujku 2018. je započeo s provedbom projekta TICM PPI 4.0 MSP.

Osnovna svrha projekta je pružanje visokokvalitetnih usluga mikro, malim i srednjim poduzetnicima te drugim zainteresiranim stranama. Odsad će im  usluge savjetovanja, poslovnog planiranja, edukacije i ostala stručna pomoć biti dostupna na jednom mjestu. Pružanjem sveobuhvatne podrške TICM će potencijalne i postojeće poduzetnike pripremati i za 4. industrijsku revoluciju.

U sklopu projekta, TICM će malim i srednjim poduzetnicima pružati usluge upravljanja projektnim aktivnostima u okviru projekata financiranih iz eksternih izvora, usluge pripreme dokumentacije i upravljanja postupcima nabave te usluge individualiziranih programa mentoriranja prijavitelja projektnih prijava u postupku apliciranja za bespovratna sredstva.

Poduzetnicima bi posebno zanimljive mogle biti usluge poslovnog planiranja i tehnološkog savjetovanja u području digitalne transformacije poslovnih modela. U sklopu te usluge poduzetnici će biti informiran o temama ključnim za razvoj njihovog poslovanja. To se konkrentno odnosi na informiranje o dostupnim izvorima financiranja razvoja poduzetničkih pothvata, o tehnološkim trendovima i relevantnim događanjima koja promiču primjenu IKT-a u poslovanju, o mogućnostima umrežavanja i prezentacije svojih ideja/proizvoda/usluga relevantnim dionicima poduzetničkog ekosustava te ulozi poduzetničkih potpornih institucija i mogućnostima korištenja njihovih usluga za razvoj poslovanja.

Poduzetnicima početnicima će biti dostupna usluga mentoriranja u procesu razvoja poduzetničkih ideja i pothvata, a ta se usluga primarno odnosi na mentoriranje poduzetnika u procesu predinkubacije i poduzetnika korisnika coworking prostora.

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 394.771,27 HRK od čega je gotovo 85% sufinancirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ugovor o provedbi projekta potpisan je 28. svibnja 2018. godine, a projekt provode članovi projektnog tima iz TICM-a i vanjski suradnici.

Tijekom 18 mjeseci trajanja projekta identificirani problemi će se eliminirati kroz provedbu različitih specijalističkih mentorsko-edukativnih programa za sve poduzetnike, potencijalne poduzetnike i ostale zainteresirane strane.


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje d.o.o.

Podijeli: