< povratak

S ciljem proširenja poslovne infrastrukture i odgovora na potražnju za uslugama koje nude, djelatnici TICM-a, REDEA-e i Međimurske županije krajem 2016. godine pripremili su projekt Ulaganje u proširenje poduzetničke poslovne infrastrukture u Centru znanja Međimurske županije za prijavu na natječaj financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj. 

Projekt se temelji na iskustvu i rezultatima rada TICM-a u pokretanju i razvoju poslovne infrastrukture. U obzir su uzeti trendovi gospodarskog razvoja Međimurja, ali i strateški ciljevi kojima Međimurje želi postati županija snažnog poduzetništva zasnovanog na znanju i inovacijama. 

U provedbu projekta bila je uključena i široka mreža suradnika: Međimursko veleučilište u Čakovcu; Sveučilište u Zagrebu – Fakultet organizacije i informatike, Varaždin; Ekonomska i trgovačka škola Čakovec; Udruga diplomanata Fakulteta organizacije i informatike, Varaždin; Institut sinergije znanosti i društva; Međimurski IT Cluster; Udruga eCommerce Hrvatska; Hrvatsko društvo nezavisnih profesionalaca; Društvo distrofičara i invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida; Hrvatski savez informatičara; IRIM – Institut za razvoj i inovativnost mladih; Međimurski informatički klub; Mladi informatičari Strahoninca; Međimurska energetska agencija d.o.o.; Razvojna agencija grada Čakovca – ČAKRA d.o.o.; Tehnološki park Varaždin d.o.o.

Projekt u vrijednosti od gotovo 12 milijuna kuna bio je odobren za financiranje u kolovozu 2017. u stopostotnom iznosu. Odobrenim sredstvima, tijekom naredna 33 mjeseca, financirat će se adaptacija i opremanje potkrovlja zgrade TICM1 te cjelokupna rekonstrukcija i opremanje zgrade TICM3. 

Od samog početka djelovanja, TICM bilježi stalan porast za uslugama inkubacije, a isto je bilo i 2017. godine. U poduzetničkom inkubatoru te se godine nalazilo 30 poduzeća s 82 zaposlenika. Zaposlenici TICM-a su nastavili s provedbom sljedećih projekata: Azimut znanja, DIGITRANS – Digitalna transformacija dunavske regije, Ulaganje u proširenje poduzetničke poslovne infrastrukture u Centru znanja Međimurske županije te pružali podršku u pripremi i provedbi projekata u sklopu 6. kruga PoC programa. Iste godine održano je sveukupno pet MeCoDe meetupova, konferencija i 13 predavanja iz područja web tehnologija. Osim toga, TICM je bio domaćin i nekoliko studijskih posjeta učenika osnovnih i srednjih škola, studenata visokoobrazovnih institucija i udruženja poduzetnika s područja Međimurske i Varaždinske županije te šire.

 

 

Izradu vremenske crte sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.