< povratak

Početkom 2012. godine u TICM-u je inkubirano 11 poduzeća, dok je na kraju godine usluge inkubacije koristilo 17 poduzeća. U 2012. godini aktivnosti TICM-a velikim su dijelom bile usmjerene na organiziranje i provođenje edukacija i konferencija s ciljem širenja znanja među ciljnim skupinama i povezivanja  proaktivnih inovativnih dionika na zajedničkim projektima. 

Kontinuirano se radilo na održavanju i dodatnom opremanju prostora TICM-a budući da samo vrhunski materijalni uvjeti mogu rezultirati privlačenjem kvalitetnih klijenata u području visokih tehnologija. Kroz opremanje informatičke učionice omogućeno je organiziranje općih i specijaliziranih informatičkih edukacija za koje u pravilu uvijek postoji značajan interes. Proširen je portfelj visokotehnološke opreme koja je po izrazito povoljnim uvjetima na raspolaganju inkubiranim poduzećima i ostalim zainteresiranim korisnicima koji je mogu koristiti za vlastitu edukaciju ili za razvoj komercijalnih proizvoda. Iako je stvaranje preduvjeta za razvoj novih proizvoda i usluga temeljni razlog investicije u visokotehnološku opremu, korištenje ove opreme od strane inkubiranih tvrtki rezultiralo je prvim komercijalnim projektima te prihodima za TICM.

Od edukacija organiziranih tijekom 2012. godine potrebno je izdvojiti radionicu “Upravljanje inovacijama i alati za inoviranje“ koja je bila namijenjena pojedincima koji se bave poduzetništvom te radionicu „Planiranje i kreativno razmišljanje u ICT poslovanju“. Značajnije konferencije u organizaciji TICM-a te one na kojima je TICM bio partner bile su:

  • Znanstveni skup na temu rada s mladim i motiviranim učenicima na kojem su sudjelovali edukatori iz Hrvatske, Slovenije, Srbije, Mađarske, Velike Britanije i Francuske
  • Dan informacijsko-komunikacijskih tehnologija
  • 14. Škola medijske kulture „Dr. Ante Peterlić“ u organizaciji Hrvatskog filmskog saveza (HFS)
  • Dan europske suradnje
  • Dan kreativnih tehnologija

Osim pružanja usluga inkubacije, edukacije, treninga, konferencije i savjetodavnih usluga, TICM je uključen u niz međunarodnih projekata.

Projekti u kojima je TICM sudjelovao tijekom 2012. godine su:

  • Projekt I3CT Crossborder Clustering – sufinanciran iz IPA prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska, TICM je 2012. godine preuzeo ulogu vodećeg partnera od REDEA-e. Opći cilj projekta bio je poticanje suradnje i sinergije između organizacija ključnih za razvoj gospodarstva koje se temelji na znanju, s obje strane granice.
  • Projekt SPRINT – provodio se unutar prekograničnog programa Slovenija-Hrvatska 2007.-2013., TICM preuzeo ulogu vodećeg partnera od REDEA-e. Opći cilj projekta bio je stvaranje potpornog okruženja za poticanje gospodarskoga rasta i konkurentnosti gospodarstva povezivanjem poduzeća i znanstveno-istraživačkih institucija na slabije razvijenom pograničnom području s ciljem stvaranja zajedničkog gospodarskog rasta.
  • Projekt Grow Mobile – cilj projekta bio je omogućiti bolju dostupnost informacija korisnicima turističke ponude u Međimurskoj županiji i promocija mobilnih tehnologija u turizmu te podizanje svijesti o efikasnijem korištenju tehnologije među svim ciljanim skupinama, od ponuditelja do korisnika turističkih proizvoda i usluga.
  • Projekt: Crowd storming – krajem 2012. godine TICM je inicirao pilot projekt CROWD storming povezivanja studenata informatičkih fakulteta s informatičkim poduzećima kroz rad studentskih timova na konkretnim projektima. Cilj projekta bio je olakšati zapošljavanje mladih perspektivnih i stručnih ljudi u međimurskim informatičkim poduzećima.

TICM je i jedan od prepoznatih centara za provedbu Programa provjere inovativnog koncepta (Proof of Concept – POC program) koji je pokrenuo BICRO. Do 2012. godine provedena su tri kruga POC programa, dok je početkom 2012. raspisan četvrti krug u okviru kojeg je TICM u suradnji s natjecateljima pripremio 12 projektnih prijava od su tri odobrene za sufinanciranje uslijed relativno skromnih dostupnih sredstava.

2012. godine, TICM-ovom timu pridružuju se Bojan Pečnik kao direktor za znanost, Goran Levačić kao voditelj tehnološkog inkubatora i edukacije te Igor Kovačić, voditelj Odjela za projekte.

 

Izradu vremenske crte sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.