Predsjednik Vlade Republike Hrvatske, Andrej Plenković predstavio je 1. travnja 2021. godine nacrt Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Hrvatskoj će u okviru Mehanizam za oporavak i otpornost- MOO (eng. Recovery and Resilience Facility – RRF) biti na raspolaganju bespovratna sredstva u okvirnom iznosu 6,3 milijardi eura, ili 47,5 milijardi kuna, i zajmovi u okvirnom iznosu 3,6 milijardi eura, ili 27,1 milijardi kuna. 

Preduvjet za korištenje sredstava iz MOO-a je Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (NPOO) koji u skladu s ciljevima MOO obuhvaća reforme i investicije koje će se provesti u narednim godinama, a najkasnije do 31. kolovoza 2026. Sukladno preporukama Europske komisije, Plan oporavka i otpornosti temelji se na Programu Vlade Republike Hrvatske 2020. – 2024., Nacionalnom programu reformi 2020., Posebnim preporukama Vijeća EU-a u okviru Europskog semestra, Akcijskom planu za sudjelovanje Republike Hrvatske u tečajnom mehanizmu (ERM II) te Nacionalnoj razvojnoj strategiji Republike Hrvatske do 2030. godine, kao ključnim strateškim dokumentima i preporukama.

NPOO definira reformske smjerove i područja ulaganja radi postizanja ciljeva ekonomskog i društvenog oporavka, kao i jačanja otpornosti države i gospodarstva na krize. NPOO pridonosi ostvarivanju četiriju opća cilja na razini EU-a: promicanje ekonomske, društvene i teritorijalne kohezije u Uniji, jačanje ekonomske i društvene otpornosti, smanjivanje društvenih i ekonomskih učinaka krize te poticanje zelene i digitalne tranzicije.

NPOO se sastoji od pet komponenti te jedne inicijative:

  1. Gospodarstvo
  2. Javna uprava, pravosuđe i državna imovina
  3. Obrazovanje, znanost i istraživanje
  4. Tržište rada i socijalna zaštita
  5. Zdravstvo
  6. Inicijativa: Obnova zgrada

Raspodjela ulaganja po komponentama NPOO-a.

Daljnji koraci

Rasprava u Hrvatskom saboru vezano za NPOO trebala bi se održati 14. travnja, a konačnu verziju Plana hrvatska Vlada bi trebala dostaviti Europskoj komisiji najkasnije do 30. travnja 2021. godine. Europska komisija će, u suradnji sa svojom Radnom skupinom za oporavak i otpornost RECOVER, donijeti ocjenu najkasnije 2 mjeseca od dostavljanja nacionalnoga plana, nakon čega će isti biti podnesen na usvajanje Vijeću Europske unije. Po usvajanju nacionalnoga plana, 13% alociranih sredstava Europska komisija dodijelit će državi članici do 31. prosinca 2021. godine kako bi se osigurala sredstva za početak provedbe ključnih reformskih projekata.


Nacrt Nacionalnog plana oporavka i otpornosti


Aktivnost informiranja poduzetnika dio je projekta TICM PPI 5.0 MSP kojeg financira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje.

Podijeli: