Vlada Republike Hrvatske je u srijedu, 15. prosinca 2021. godine na 91. sjednici prihvatila Nacrt razvojnog sporazuma za sjever Hrvatske. Postupak izrade tog sporazuma pokrenut je na inicijativu Varaždinske, Međimurske, Krapinsko-zagorske, Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničko-križevačke županije.

Razvojnim sporazumom usuglašavaju se prioriteti razvoja državne i područne (regionalne) razine, utvrđuju se strateški projekti regionalnog razvoja koji pridonose razvoju područja za koje se sklapa razvojni sporazum te se planiraju sredstva za njegovu provedbu.

Razvojni sporazum sklapaju Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao nositelj politike regionalnog razvoja središnje razine i jedinice područne (regionalne) samouprave. Na prijedlog Ministarstva razvojnom sporazumu mogu se priključiti i druga tijela državne uprave i ostala javnopravna tijela koja svojim djelovanjem mogu znatnije pridonijeti ostvarivanju ciljeva politike regionalnog razvoja u području za koje se sklapa razvojni sporazum.

Ukupna procijenjena vrijednost 38 projekata obuhvaćenih sporazumom je 15,1 milijarda kuna. Od toga vrijednost zajedničkih infrastrukturnih projekata iznosi 9,2, dok ukupna vrijednost projekata županija (uključujući rezervne projekte) iznosi 5.9 milijardi kuna. Planirani iznosi za sufinanciranje predloženih projekata usuglašeni su sa županijama potpisnicama pisma namjere. Trošak financiranja projektno-tehničke dokumentacije je 65,5 milijuna kuna. Za pripremu projektno-tehničke dokumentacije Međimurskoj županiji predviđeno je ukupno 12.000.000,00 kuna.

Za razvojne projekte u Međimurskoj županiji predviđeno je ukupno 816.300.000,00 kuna, i to za sljedeće projekte:

  • Centar znanja Čakovec 288.350.000,00 HRK,
  • Revitalizacija međimurskih dvoraca – 117.000.000,00 HRK,
  • Poboljšanje infrastrukture Županijske bolnice Čakovec – 184.450.000,00 HRK,
  • Rekonstrukcija i dogradnja Srednje škole Prelog – 75.500.000,00 HRK,
  • Izgradnja osnovne škole u Nedelišću – 50.000.000,00 HRK,
  • Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec – 51.000.000,00 HRK,
  • Regionalni distributivni centar Međimurske županije – 50.000.000,00 HRK.

Potpis samog sporazuma očekuje se 27. prosinca u Varaždinu, a sredstva razvojnog sporazuma bit će na raspolaganju županijama već početkom sljedeće godine.

Podijeli: