Kuhinja treba biti opremljena uređajima koji će vam pomoći da bez puno muke pripremite ukusna jela. Pri tome klasični štednjak iliti šparhet predstavlja središnji element koji kombinira grijanje, kuhanje i pečenje u jednom. Iako se laicima na prvi pogled može činiti da se radi o relativno jednostavnom uređaju u kojem nema previše tehnologije – tome nije tako. Naime, sve zahtjevnije norme koje se postavljaju pred proizvođače koji žele nuditi svoje proizvode na zahtjevnim tržištima zapadne Europe sve je teže zadovoljiti. Ovo je navelo jednog od najboljih hrvatskih proizvođača štednjaka, poduzeće Senko d.o.o. iz Štefanca na usku suradnju sa stručnjacima i znanstvenicima Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.

Dugogodišnja suradnja Senka i FSB-a nastavljena je kroz projekt naziva Razvoj i ispitivanje klasičnog štednjaka na kruta goriva – SG – 60 EcoTrend line” u okviru kojeg su stručnjaci Zavoda za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku u okviru Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu (FSB) za Senko d.o.o. proveli ispitivanja klasičnog štednjaka na kruta goriva unaprijeđenih ekoloških performansi i energetske učinkovitosti koji zadovoljava zahtjeve na tehničku konstrukciju prema Eko dizajnu.

Slika 1. SENKO SG – 60 EcoTrend line.

U okviru projekta na postojećoj konstrukciji provedena su ispitivanja te dane su smjernice za poboljšanja tehničkih funkcionalnosti. U početnoj fazi projekta, stručnjaci iz FSB-a izradili su klasični štednjak od kvalitetnih materijala robusne konstrukcije. Slijedeći principe eko dizajna u izradi ložišta štednjaka upotrijebljene su šamotne obloge, dok je ploča za kuhanje izrađena od vatrootpornog lima debljine 8 mm.

Kod preliminarnog ispitivanja, razdvajanjem regulacije primarnog i sekundarnog zraka (slika 2.) te otvaranjem dodatnih bočnih rupica za dovod zraka za izgaranje (slika 3.) postignuto je izgaranje s manjim oscilacijama pretička zraka, koncentracije CO i temperature dimnih plinova.

Nakon provedenih ispitivanja i implementacije novih mjera, ugrađen je umetak za naknadno izgaranje što je rezultiralo smanjenom pojavom čađenja u ložištu i nižom koncentracijom čestica u dimnim plinovima u odnosu na početno izgaranje. Također, novim ispitivanjem pokazalo se da briketi trebaju biti polegnuti na stranu koja ima veću površinu kako bi se usporilo izgaranje i spriječilo povećanje CO.

Slika 4. Izgaranje u ložištu u pojedinim fazama periode gorenja.

U završnoj fazi projekta, nakon uklanjanja umetaka za naknadno izgaranje te konstrukcijom dodatnih otvora za sekundarni zrak na ulazu u dimovod i pregrade za dodatno miješanje dimnih plinova, stručnjaci iz FSB-a postignuli su stabilnije izgaranje te daljnja poboljšanja u pogledu smanjenja emisija CO i čestica prašine. Završna ispitivanja pokazala su da štednjak SG – 60 EcoTrend zadovoljava sve zahtjeve Uredbe Komisije (EU) 2015/1185 na ekološki dizajn i stroge zahtjeve Njemačkih propisa (DIN Plus, 2. Stufe der 1.  BlmSchV) što predstavlja preduvjet za nastup na najzahtjevnijim tržištima zapadne Europe.

Slika 5. Završna konstrukcija ložišta, dimovoda i pregrade.

Voditeljica projekta bila je mr.sc. Sandra Trbović Senčar, direktorica poduzeća Senko d.o.o. koja je o projektnoj ideji i samoj provedbi istaknula sljedeće: „Nakon niza uspješno provedenih projekata sa stručnjacima iz Fakulteta strojarstva i brodogradnje zadovoljni još jednim odrađenim projektom. Smjernice koje je odjel razvoja dobio od stručnjaka sa fakulteta rezultirale su poboljšanjima u postojećoj konstrukciji kao i da štednjak zadovoljava stroge zahtjeve normi, te je sada spreman za prodaju na vrlo zahtjevnim tržištima“.

Voditelj stručnjaka s Fakulteta strojarstva i brodogradnje koji su radili na projektu bio je dr. sc. Damir Dović, dipl. ing., voditelj Laboratorija za toplinu i toplinske uređaje FSB-a, koji je o samoj provedbi rekao: „Laboratorij za toplinu i toplinske uređaje ima više desetljetnu tradiciju ispitivanja i razvoja toplinskih uređaja za proizvođače iz Republike Hrvatske i EU, te nam je drago da smo kroz ovaj projekt mogli nastaviti dugogodišnju uspješnu suradnju s tvrtkom Senko d.o.o. i doprinijeti podizanju tvrtkine kompetitivnosti na zahtjevnom EU tržištu, kao i povećanju energetske učinkovitosti i smanjenju emisija onečišćujućih tvari u okoliš kod korištenja biomase kao važnog obnovljivog izvora energije.“

Podršku u pripremi projektne prijave i praćenju provedbe projekta dao je Tehnološko-inovacijski centar Međimurje.

Iako je eko dizajn prvenstveno usredotočen na važnost ekologije, estetika kao jedna od primarnih sastavnica dizajna nije zanemarena. Inovativni štednjak koji je usavršen ovim projektom svojim malim dimenzijama, ekološkim dizajnom te staklenim oplatama koje mogu biti estetski usklađene s ostalim komponentama interijera, može u budućnosti postati prvi izbor za dizajnere interijera na tržištima Europske Unije. Na taj način suradnja međimurskih poduzetnika sa znanstvenicima će rezultirati još jednim vrhunskim izvoznim proizvodom.


Projekt „Razvoj i ispitivanje klasičnog štednjaka na kruta goriva – SG – 60 EcoTrend“ ukupne vrijednosti 125.000 kn, trajao je 3 mjeseca, a sufinanciran je u okviru poziva „Inovacijski vaučeri za MSP-ove“ kojeg provodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Podijeli: