Što je mentorstvo? Mentorstvo nije nov pojam. Naprotiv, pojam „mentor“ dolazi iz grčke mitologije, točnije iz Homerove Ilijade, a postoje zapisi da se ono prakticiralo i u još davnije vrijeme. Danas mentorstvo predstavlja iznimno koristan proces za dugoročni osobni i profesionalan razvoj u poslovnom okruženju te za rast i razvoj organizacija koje ga primjenjuju.

No što je, zapravo, mentorstvo? U poslovnom svijetu ono predstavlja odnos dvaju pojedinaca temeljen na zajedničkoj težnji za razvojem karijere i zadovoljavanjem ciljeva koje karijera postavlja pred pojedinca. U tom odnosu pojedinac s više iskustva ili znanja u nekom području nastoji to znanje ili iskustvo prenijeti na drugog pojedinca. Karakter takvog odnosa u pravilu je neformalan, tj. ne postoji potreba za službenim oblicima izvještavanja i drugim formalnim procesima. Mentorstvo se nadopunjava s ostalim oblicima pružanja pomoći u poslovnom okruženju poput job-shadowinga ili coachinga. Međutim, za razliku od njih, mentorstvo je dvosmjeran proces u kojem obje strane dijele svoja razmišljanja i razmatranja te nastoje iz nastalog odnosa izvući najveću korist.

Neke od koristi primjene mentorstva u organizaciji su:

 • povećana produktivnost poslovnog procesa
 • povećana učinkovitost poslovnog procesa
 • stabilnost ljudskih potencijala tj. smanjena fluktuacija djelatnika
 • smanjenje odsutnosti s posla
 • uklanjanje uskih grla u poslovnom procesu
 • učinkovitije učenje vještina
 • jačanje multitasking vještina zaposlenika
 • povećanje osjećaja odgovornosti
 • jačanje zadovoljstva radnim mjestom
 • povećanje kvalitete usluge i rada
 • povećanje zadovoljstva klijenata.

Iako možda neprimjenjiv u svim organizacijama ili u svakoj fazi karijere pojedinca, kvalitetan i produktivan mentorski odnos zasigurno će pružiti brojne koristi kako za uključene zaposlenike tako i za samu organizaciju.


Ova objava odražava isključivo stajalište autora objave i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.

Podijeli: