Nakon ljetne stanke najavljujemo kako će se 17. meetup Me< CoDe /> grupe održati 24. kolovoza 2018. godine u informatičkoj učionici Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje, s početkom u 16.30 sati.

Naslov 17. meetupa je Upotreba Yarn workspace-ova u Node/React/React Native-u. Kroz predavanje sudionici će imati prilike stvoriti reusable komponente koje će implementirati na više mjesta u NodeJS-u. Nakon toga prisutni sudionici će se upoznati s načinom kako napraviti set-up za dijeljenje logike između React i React-Native-a. Na kraju predavanja pokazat će se aplikacija koja koristi dijeljeni kod između servera, frontenda i nativne aplikacije.

Za aktivno sudjelovanje na meetupu potrebno je pripremiti:

  • NodeJS (https://nodejs.org/en/)
  • Yarn (npm install yarn)
  • create-react-app (npm install -g create-react-app)
  • create-react-native-app (npm install -g create-react-native-app)

Voditelj meetupa će biti Roberto Kedmenec iz poduzeća TRIA d.o.o.

Sudjelovanje na meetupu je besplatno, a više informacija o susretu možete pronaći na službenoj stranici Međimurje code&design grupa, Me<CoDe/>.


Aktivnost je dio projekta TICM PPI 4.0 MSP sufinanciranog u okviru javnog poziva Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta pod nazivom Pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI).

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fond za regionalni razvoj.

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje.

Podijeli: