Tehnološko-inovacijski centar Međimurje u suradnji s Javnom ustanovom za razvoj Međimurske županije REDEA-om, održao je informativnu radionicu na temu EU fondova u novom programskom razdoblju. Radionica je izazvala veliko zanimanje kod poduzetnika iz različitih sektora djelatnosti te okupila njih tridesetak. Predavačica na radionici bila je voditeljica Odjela za pripremu i provedbu projekata iz područja gospodarstva u JU REDEA, Maša Tomašić.

Na početku radionice predstavljen je krovni strateški dokument za razvoj Republike Hrvatske – Nacionalna razvojna strategija do 2030. (NSR) usvojen početkom godine. Unutar NSR-a postoje četiri razvojna smjera: Održivo gospodarstvo i društvo, Jačanje otpornosti na krizu, Zelena i digitalna tranzicija i Ravnomjeran regionalni razvoj. Na grafici u nastavku razrađeni su razvojni smjerovi i strateški ciljevi.

Prvi natječaj očekuje se u drugom kvartalu 2022. godine, a od navedene godine poduzetnici će moći koristiti bespovratna sredstva u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. Svi budući projekti morat će biti usklađeni s prvim ciljem kohezijske politike – Konkurentnija i pametnija Europa. Bit će moguća ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu za potrebe projekata istraživanja, razvoja i inovacija (IRI projekti) mikro, malih i srednjih poduzeća (MSP) te ulaganja u digitalizaciju njihova poslovanja te razvoj vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo.

Novi pojam koji se pojavljuje je integrirani teritorijalni razvoj, a on obuhvaća akcijske planove za posebna područja kojima se potiče poboljšanje radnih, životnih i poslovnih uvjeta, ovisno o specifičnostima pojedine županije. Cilj industrijske tranzicije Sjeverne Hrvatske je uspostaviti nove modele strateških partnerstava na razini regije za provedbu projekata industrijske transformacije te što učinkovitijeg korištenja proračunskih i EU sredstava. U fokusu je prilagodna tehnološkim trendovima u području industrije 4.0 što obuhvaća modernizaciju i/ili diversifikaciju proizvodnje/poslovanja.

Predavačica na radionici, voditeljica Odjela za pripremu i provedbu projekata iz područja gospodarstva u JU REDEA, gđa Maša Tomašić

Od 2022. godine mijenja se i karta regionalnih potpora, a zahvaljujući izmjenama veliki poduzetnici ostvarivat će sufinanciranje od 50% (umjesto dosadašnjih 25%), srednji 60% (umjesto 35%) i mali 70% (umjesto 45%). Radionica je privedena kraju predstavljanjem raspodjele sredstava po komponentama s naglaskom na gospodarstvo i natječaje koji se mogu očekivati od sljedeće godine.

Aktivnost je dio projekta TICM PPI 5.0 MSP sufinanciranog u okviru javnog poziva Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta pod nazivom Pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI).

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Podijeli: