U periodu od 11. do 17. prosinca 2015. godine, u prostorima TICM-a, održano je osposobljavanje i certificiranje osoblja za ispitivanje penetrantima sukladno zahtjevima norme EN ISO 9712. Ispitivanje penetrantima primjenjuje se kod ispitivanja zavarenih spojeva na metalnim konstrukcijama. Metoda je nedestruktivna što znači da omogućuje otkrivanje prijelomnih površinskih oštećenja materijala, kao što su pukotine ili poroznost, bez njegovog oštećivanja.

Osposobljavanje se sastojalo od teorijskog i praktičnog dijela, a sedam je polaznika imalo priliku učiti o temama poput fizikalnih osnova ispitivanja penetrantima, ispitnih sredstava i pomagala, postupaka ispitivanja, nadzora nad ispitivanjem, propisa i standarda za ispitivanje, itd.

Program osposobljavanja bio je u skladu je s normom EN ISO 9712 definiranom od strane Njemačkog instituta za standardizaciju. Njime se osoblje certificira za metode nedestruktivnog ispitivanja različitih vrsta materijala čime se procjenjuje i dokumentira njihova kompetentnost.

U vrijeme kad u proizvodnji metalnih konstrukcija dolazi do neprestanih promjena te je konkurencija, posebice na području Međimurske županije, velika, educiranje i certificiranje zaposlenika u skladu s ovom i sličnim normama, predstavlja značajno ulaganje u konkurentnost poduzeća. Budući da TICM prepoznaje potrebe tržišta to je i jedan od razloga zbog kojeg je, u suradnji sa slovenskim poduzećem Q TECHNA d.o.o., te poduzećem HIWE SQS d.o.o., ovaj program osposobljavanja i održan. Tijekom 2016. godine u planu su i nove edukacije s istom i sličnom tematikom.

Predavači su bili međunarodno certificirani stručnjaci nivoa 3 za ispitivanje penetrantima te drugi specijalizirani stručnjaci.

Podijeli: