Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije uputilo je u proceduru javnog savjetovanja prijedlog Poziva za dodjelu sredstava: Ulaganje u mjere energetske učinkovitosti i visokoučinkovitu kogeneraciju u prerađivačkoj industriji, financiranog sredstvima Modernizacijskog fonda.

Predmet Poziva je podupiranje ulaganja u mjere energetske učinkovitosti i visokoučinkovite kogeneracije u prerađivačkoj industriji u cilju ispunjavanja sljedećih obveza Republike Hrvatske do 2030. godine:

 • smanjenja emisija stakleničkih plinova iz ETS sektora i sektora izvan ETS-a (u odnosu na 2005. godinu),
 • smanjenja potrošnje isporučene energije u odnosu na referentnu isporučenu energiju, odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Očekivani učinci Poziva su:

 • Ušteda energije: 400.000 MWh/god
 • Smanjenje emisija stakleničkih plinova: 180.000 tCO 2 /god

U okviru ovog Poziva, projekt mora ostvariti minimalnu uštedu energije od najmanje 7% ili ukupno smanjenje tCO 2 za 5%.

Prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti trgovačka društva odnosno mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici , koji temeljem Odluke NKD, pripadaju području C Prerađivačka industrija te zadovoljavaju kriterije prihvatljivosti prijavitelja. 

Aktivnosti prihvatljive za financiranje u okviru Poziva su aktivnosti koje pridonose ostvarivanju svrhe i indikatora Poziva, odnosno aktivnosti:

A1. Aktivnost povećanja energetske učinkovitosti koja uključuje jednu ili više navedenih mjera:

 • Proširenje, modernizacija, zamjena postojećih instalacija/opreme ili dijelova instalacija/opreme
 • Rekuperacija toplinske energije
 • Korištenje industrijskih otpadnih plinova
 • Kontrola i optimizacija korištenja energije

A2. Aktivnost proizvodnje energije iz visokoučinkovite kogeneracije (obnovljivi energent za proizvodnju električne i toplinske energije), trigeneracije (obnovljivi energent za proizvodnju električne, toplinske i rashladne energije), kvatrogeneracije (obnovljivi energent za proizvodnju električne energije, toplinske i rashladne energija i pročišćeni CO 2 iz OIE za vlastite potrebe te u cijelosti usklađeno s Direktivom (EU) 2023/2413. U okviru ove aktivnosti moguća je zamjena ili nadogradnja postojećeg postrojenja ili izgradnja novog postrojenja.

A3. Projektantski nadzor i stručni nadzor građenja te koordinacija zaštite na radu u fazi izvođenja radova aktivnosti A1. i A2., ukoliko je primjenjivo.

Po ovom Pozivu prihvatljivi su troškovi unutar pojedine aktivnosti:

A1 povećanje energetske učinkovitosti

 • nabave opreme, usluga i radova vezano uz proširenje, unaprjeđenje i zamjenu proizvodnih radnih procesa koji rezultiraju smanjenjem potrošnje energije (veća energetska učinkovitost pojedinih faza procesa i dr.).
 • nabave opreme, usluga i radova vezano uz i skorištavanje otpadne topline kako bi se višak topline iz procesa proizvodnje mogao koristiti negdje drugdje u procesu 
 • nabave opreme, usluga i radova vezano uz iskorištavanje industrijskih otpadnih plinova kako bi se neiskorištena toplina plinova iz procesa proizvodnje mogla ponovno koristiti negdje drugdje u procesu (primjerice ugradnja opreme za rekuperaciju osjetne topline otpadnih/ispušnih plinova, prilagodba industrijskog procesa na korištenje rekuperirane topline)
 • nabave opreme, usluga i radova vezano uz uvođenje/rekonstrukciju cjelovite regulacije s ciljem smanjenja potrošnje energije putem: automatizacije upravljačkih sustava; sustava mjerenja i nadzora– npr. SCADA, CNUS ili slična softverska rješenja; ulaganja u aktivan i učinkovit sustav odziva potrošnje (električna snaga koja može sudjelovati u odzivu) kao i unapređenje postojeće opreme s ciljem smanjenja potrošnje energije

A2. proizvodnja energije iz visokoučinkovite kogeneracije/trigeneracije/kvatrogeneracije

 •  nabave opreme, usluga i radova vezano za proizvodnju energije u visokoučinkovitoj kogeneraciji ili visokoučinkovitoj trigeneraciji sukladno Zakonu o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji i visokoučinkovitoj kvatrogeneracije; kao i prelazak s postojeće kogeneracije na visokoučinkovitu kogeneraciju i s visokoučinkovite kogeneracije s visokoučinkovitom trigeneracijom/ kvatrogeneracijom
 • izgradnja priključka na mrežu odnosno svi troškovi priključka na mrežu
 • nabave opreme, usluga i radova vezano uz uvođenje/rekonstrukciju cjelovite regulacije s ciljem smanjenja potrošnje energije putem: automatizacije upravljačkih sustava; sustava mjerenja i nadzora– npr. SCADA, CNUS ili slična softverska rješenja; ulaganja u aktivan i učinkovit sustav odziva potrošnje (električna snaga koja može sudjelovati u odzivu) kao i unapređenje postojeće opreme s ciljem smanjenja potrošnje energije

A3. Projektantski nadzor i stručni nadzor

 • usluga projektantskog nadzora i troškovi usluga stručnog nadzora građenja koji provodi nadzorni inženjer,
 • usluga koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova.

Ukupni troškovi nadzora (Projektantski nadzor i aktivnosti stručnog nadzora građenja koji provodi nadzorni inženjer u skladu sa Zakonom o gradnji te koordinacija zaštite na radu u fazi izvođenja radova) su prihvatljivi najviše u iznosu do 4% ukupno prihvatljivih troškova za izvođenje radova i/ili opremanje. 

Savjetovanje je otvoreno od 25. 6. 2024. godine do 9. 7. 2024. godine nakon čega se očekuje i javna objava poziva.

Podijeli: