Donatorske zemlje – Island, Lihtenštajn i Norveška – pokrenule su novi fond „EEA and Norway Grants for Regional cooperation“ (u nastavku Fond) te za  programsko razdoblje  2014.-2021. osigurale 31,89 milijuna eura za  projekte regionalne i prekogranične suradnje.

Fond funkcionira na način da donatorske zemlje, uz podršku zajedničkog tajništva – FMO-a (Financial mechanism office), kreiraju i objavljuju pozive na dostavu projektnih prijedloga. Radi se o projektima transnacionalne suradnje usmjerenima dijeljenju znanja, razmjeni dobre prakse i jačanju kapaciteta prioritetnih sektora Fonda za razdoblje 2014.-2020. Prioritetni sektori su:

  • Inovacije, istraživanje, obrazovanje i kompetentnost
  • Socijalna uključenost, zapošljavanje mladih i smanjivanje stope siromaštva
  • Okoliš, energija, klimatske promjene i smanjeno otpuštanje stakleničkih plinova
  • Kultura, civilno društvo, dobro upravljanje, osnovna prava i slobode
  • Pravda i unutarnji poslovi.

U okviru Poziva dostupno je sveukupno 15 milijuna eura, pri čemu minimalna vrijednost projekta mora iznositi 1 milijun eura, dok maksimalni iznos nije ograničen.

Prvi korak procesa prijave je predaja opisa koncepta projekta (Concept note) u kojem mora biti opisana projektna ideja, ciljevi, aktivnosti i planirani rezultati. Opis koncepta projekta potrebno je predati do 1. srpnja 2018. godine, a cjelokupnu prijavu do 15. prosinca 2018. ukoliko FMO, ocjenom opisa koncepta, odluči da projektni prijedlog ide u sljedeću fazu.

Prihvatljivi prijavitelji su općine/regije, organizacije osnovane od strane općina ili regija, udruge općina/regija, nevladine organizacije i civilno društvo, socijalna poduzeća, poduzeća, javne i privatne obrazovne i istraživačke organizacije, socijalni partneri i drugi. Projektni konzorcij mora se sastojati od minimalno tri partnera iz triju zemalja (donatorskih zemalja, 15 zemalja korisnica i 10 trećih zemalja koje nisu članice EU).

15 zemalja korisnica Fonda: Bugarska, Hrvatska, Cipar, Češka, Estonija, Grčka, Mađarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka i Slovenija

10 suradničkih zemalja koje nisu članice EU: Albanija, Bjelorusija, BiH, Makedonija, Moldovija, Crna Gora, Rusija, Srbija, Turska i Ukrajina.

Više informacija o prihvatljivim troškovima i ostalim uvjetima Poziva dostupno je na EEA and NORWAY FUND FOR REGIONAL COOPERATION.

Podijeli: