Usluge TICM-a osmišljene su kako bi podržavale tradicionalne industrijske sektore u regiji (metaloprerađivačka industrija, građevinarstvo) ali i kako bi se napravio iskorak prema novim sektorima koji pokazuju velik potencijal rasta. Ovi sektori su ICT i grafičke tehnologije čiji razvoj će također biti usmjeravan na područja koja podržavaju razvoj tradicionalnih industrijskih sektora.

Usluge podrške u transferu tehnologije,  komercijalizaciji inovacija i razvoju novih proizvoda uključivat će:

  • Analizu i ocjenu projekta transfera tehnologija / komercijalizacije inovacija / razvoja novog proizvoda
  • Vođenje kroz proces i podrška kod transfera tehnologija / komercijalizacije inovacija / razvoja novog proizvoda
  • Analizu tržišta
  • Pomoć pri ulasku na tržište

Zaštita i upravljanje pravima intelektualnog vlasništva :

  • Patentiranje
  • Licenciranje
Podijeli: