Na internetskoj stranici Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska objavljen je otvoreni javni poziv za istoimeni program za razdoblje od 2014. do 2020. godine. Otvoreni javni poziv omogućuje neprekidno podnošenje projektnih prijedloga od otvaranja poziva do iskorištenja svih raspoloživih sredstava.

Program suradnje Slovenija-Hrvatska, financiran od strane Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), ima za cilj promicanje održivog, sigurnog i vitalnog graničnog područja te podržavanje pametnih pristupa očuvanja, mobilizacije i upravljanja prirodnim i kulturnim bogatstvima za dobrobit ljudi koji žive i rade ili samo posjećuju programsko područje. Program ima 3 prioritetne osi:

Prioritetna os 1. Integrirano upravljanje rizicima od poplava na prekograničnim riječnim slivovima

Prioritetna os 2. Očuvanje i održivo korištenje prirodnih i kulturnih resursa

Prioritetna os 3. Zdrava, sigurna i pristupačna pogranična područja

Predmet ovog Otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga jest sufinanciranje projekata koji su u skladu s prioritetnim osima 2 i 3. Za sufinanciranje projekata u sklopu programa osigurano je 33.087.636,00 EUR uz intenzitet potpore od 85% od ukupno prihvatljivih troškova projekata, dok ostalih 15% mora biti osigurano iz drugih izvora. Projekti prihvatljivi za sudjelovanje u programu su oni čiji ukupni iznos traženih sredstva EFRR-a iznosi od 100.000,00 EUR do 2.500.000,00 EUR za prioritetnu os 2 (Očuvanje i održiva upotreba prirodnih i kulturnih resursa)  i od 100.000,00 EUR do 1.000.000 EUR za prioritetnu os 3 (Zdrava, sigurna i pristupačna granična područja).

Minimalni uvjeti su barem jedan projektni partner iz Slovenije i jedan iz Hrvatske, a prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne i regionalne samouprave, neprofitne organizacije (privatne ili javno pravne osobe) te mala i srednja poduzeća. Prijava je dvojezična i podnosi se na slovenskom i hrvatskom jeziku.  Prvi rok za podnošenje projektnih prijedloga je 11. ožujak 2016. godine. Natječajnu dokumentaciju te sve priručnike o provedbi projekata za korisnike možete preuzeti na službenoj stranici Programa.

Podijeli: