Agencija za mobilnost i programe Europske unije, kao nacionalno tijelo za provedbu Erasmus + programa, početkom svibnja donijela je Odluku o dodjeli financijske potpore najboljim projektima prijavljenima na javni poziv u okviru ključne aktivnosti 1 za područje obrazovanja odraslih. S 92/100 boda TICM-ov projekt AZIMUT ZNANJA rangiran je kao drugi od ukupno devet projekata odobrenih za financiranje te isti predstavlja nadogradnju projekta Kompas znanja uspješno realiziranog u sklopu iste mjere tijekom 2016. godine. Vrijednost projekta iznosi 7.658,00 EUR a isti će se provoditi tijekom 2017. i 2018. godine.

Projekt je iniciran sa svrhom usvajanja provjereno učinkovitih pristupa u realizaciji programa prilagođenih obrazovanju odraslih primjenjujući pritom inovativne metode podučavanja istih, poput učenja temeljenog na igri, projektnom i zadatkovnom pristupu, korištenju tehnologije i sl. Osim navedenog, projekt će doprinijeti profesionalnom razvoju djelatnika TICM-a kroz stjecanje andragoških vještina uz unaprjeđenje jezičnih kompetencija i međukulturalne osviještenosti istih.

Provedba predloženog projekta rezultirat će migracijom s tradicionalnog modela nastave koji je uglavnom zastupljen u TICM-ovim obrazovnim programima na model interaktivne nastave koja kombinira velik broj nastavnih aktivnosti i metoda. Cilj je implementirati programe u kojima nastavnik više nije isključivo instruktor već facilitator, a aktivna participacija odraslih učenika nije mogućnost već pravilo. Navedeno će rezultirati izvedbom edukacija prilagođenih odraslim učenicima uz učinkovitije postizanje željenih ishoda učenja te većom atraktivnošću obrazovnih programa TICM-a.

KOME JE PROJEKT NAMIJENJEN

Izravnu korist od provedbe projekta imat će primarno djelatnici TICM-a kao sudionici mobilnosti te odrasli učenici – potencijalni poduzetnici, postojeći poduzetnici i njihovi zaposlenici, pripadnici NEET skupine (nezaposleni i oni koji nisu u sustavu obrazovanja i osposobljavanja) i druge osobe starije od 15 godina koje su izašle iz procesa formalnog obrazovanja.

Djelatnici TICM-a će kroz pohađanje strukturiranih obrazovnih programa razviti svoje nastavničke kompetencije stječući sposobnost primjene inovativnih metoda poučavanja prilikom pripreme i realizacije edukacija iz područja poduzetništva i IKT-a, čime će se izravno utjecati na strukturu i sadržaj edukativnih materijala te kvalitetu prezentiranog sadržaja. Kada govorimo o konkretnim temama, potrebno je istaknuti digitalni marketing, upravljanje projektima, upravljanje ljudskim potencijalima, upravljanje karijerom te primjenu IKT-a u svakodnevnom životu i radu, kao one koje će narednih mjeseci biti zastupljene na TICM-ovim radionicama.

Odrasli učenici kao druga ciljna skupina imat će mogućnost prisustvovati nizu edukacija koje su upravo namijenjene njima, uzimajući u obzir niz specifičnosti u podučavanju odraslih. Isti će dobiti priliku za usvajanje radnog materijala kroz učenje kroz rad na realnim studijama slučajeva što se pokazalo kao najbolji način za brzo i efektivno usvajanje nastavnog gradiva.

POZIV NA UKLJUČIVANJE U EDUKACIJE

Sve one koji su željni znanja, bez obzira na dob, status zaposlenosti, prethodno radno iskustvo i formalno obrazovanje, pozivamo da redovito prate objave na internetskim stranicama i društvenim mrežama TICM-a kako bi pravovremeno bili informirani o sadržajima namijenjenima upravo njima.

Naposljetku, možemo zaključiti kako je ispred nas intenzivna godina kojoj se zaista radujemo!

Ova objava odražava isključivo stajalište autora objave i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze. 

Podijeli: