U sklopu projekta „Upoznajmo Međimurje“ u prostorima Zavičajnog društva Međimurja u Zagrebu je 19. listopada 2016. godine predstavljen Tehnološko-inovacijski centar Međimurje (TICM). Cilj projekta „Upoznajmo Međimurje“ je upoznati međimurske studente s mogućnostima (samo)zapošljavanja i razvoja karijere na području Međimurske županije.

Studente i zainteresirane pozdravio je župan Matija Posavec i predsjednik zavičajnog društva Danijel Režek, a među zanimljivim govornicima bili su pomoćnica ministra obrta i poduzetništva Ana Mandac te međimurski poduzetnici Mladen Novak (C-lab) Sanja Skoliber (S-consulting), Matija Krznar (Spin city), Nikola Budiša (LM Komunikacije) i Ivan Borović (OPG Borović).

Pozdravni govor međimurskog župana Matije Posavca

Inovativnu poduzetničku priču sa studentima je podijelio Matija Krznar iz Spin city-a, prve car sharing usluge u Hrvatskoj. Matija je koncept car sharing-a odlučio primjeniti na području Zagreba te je u lipnju ove godine pokrenuta usluga Spin city koja omogućuje svojim članovima jednostavan pristup automobilu 24 sata na dan.

Direktor TICM-a, Ivan Plačko predstavio je rad TICM-a te naglasio profil djelatnika koji se traže unutar TICM-a. Ujedno je iskoristio priliku da opiše dobrostojeću poziciju međimurskog gospodarstva unutar Hrvatske te naglasio potrebu za povratkom kvalitetnih studenata koji će omogućiti daljnji razvitak na znanju utemeljenog gospodarstva u Međimurskoj županiji.

Matija Krznar, direktor Spin City-a

Ivan Plačko, Ivan Borović, Karolina Kolarić, Sanja Skoliber, Tomislav Frančić, Matija Krznar

Podijeli: