U prostorima Poduzetničkog inkubatora Vinkovci direktoru TICM-a, Ivanu Plačku, 25. veljače 2020. godine, uručena je odluka o financiranju projekta u sklopu poziva Usluge za mala i srednja poduzeća putem poduzetničkih potpornih institucija. TICM PPI 5.0 MSP nastavak je uspješnog projekta u sklopu kojeg su brojni poduzetnici s područja Međimurske županije tijekom 2018. i 2019. godine imali priliku učiti o relevantnim temama za razvoj poslovanja poput kreativnog razmišljanja, brendiranja, internet marketinga, financija i računovodstva. Osim toga projektne aktivnosti bile su fokusirane i na pružanje pravovremenih informacija o dostupnim izvorima financiranja poslovanja, tehnološkim trendovima te na usluge mentoriranja.

Očekivani početak provedbe novog projekta je u ožujku 2020. godine, a poduzetnici s područja Međimurske županije i šire u godinu i pol imat će priliku sudjelovati u brojnim aktivnostima informiranja, povezivanja i umrežavanja te na taj način ojačati vlastite kapacitete za razvoj poslovanja.

Vjeran Vrbanec, predsjednika Uprave HAMAG-BICRO-a; Ivan Plačko, direktor TICM-a i Darko Horvat, Ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta


Kratak pregled aktivnosti dan je u nastavku:

Informiranje o ulozi poduzetničkih potpornih institucija te razvoju poduzetničkog okruženja u Međimurskoj županiji – poduzetnici će dobiti informaciju o proizvodima i uslugama koje nude PPI-evi i srodne organizacije u okruženju, o projektima razvoja poduzetničke infrastrukture te poslovnim uspjesima poduzeća u okruženju TICM-a.

Informiranje o aktualnim događanjima za razvoj poslovanja te mogućnostima internacionalizacije poslovanja – poduzetnike ćemo informirati o edukacijama koje im mogu pomoći u razvoju poslovanja te povećanju kvalitete proizvoda/usluga te o aktualnim konferencijama i sajmovima kao izvrsnim prilikama za promociju poduzeća.

Informiranje o tehnološkim trendovima, IKT alatima te primjeni inovativnih metoda organizacije poslovanja – u sklopu aktivnosti poduzetnike ćemo informirati o uredskim i web alatima koji se primjenjuju u poslovanju, o modelima kontinuiranog unaprjeđenja poslovanja kao što su Kaizen i TQM, itd. Također će biti održana informativna radionica o mogućnosti primjene Design thinking metodologije za ovladavanje poslovnim izazovima i generiranje poslovnih rješenja.

Informiranje o EU/ESIF natječajima za financiranje poduzetničkih projekata –  kao jednoj od popularnijih tema među poduzetnicima, TICM će joj i u ovom projektu dati poseban značaj. Relevantne i pravovremene informacije o EU/ESIF natječajima te radionice s najavom nove financijske perspektive EU, samo su neke od predviđenih aktivnosti.

Informiranje o lokalnim, regionalnim i nacionalnim natječajima za financiranje poduzetničkih projekata – Osim programa i natječaja financiranih europskim sredstvima, TICM će poduzetnicima pružati informacije i o nacionalnim izvorima kao što su Program provjere inovativnog koncepta, natječaji Međimurske županije, natječaji za društveno poduzetništvo te ostali natječaji iz državnog, regionalnog i lokalnog proračuna.

Informiranje o kreditima, zajmovima, jamstvima i drugim programima za financiranje poduzetničkih projekata ­­­­– uz bespovratna sredstva koja su, sasvim očekivano, najpopularniji oblik financiranja poduzetničkih pothvata, jedan od dostupnih izvora su i krediti, zajmovi, jamstva i sl. programi. TICM će poduzetnicima pružiti informacije o modelima i načinima ovakve vrste financiranja poslovanja kao jedne od alternativa bespovratnim sredstvima.

Informiranje o aktualnom financijsko-računovodstvenom zakonodavnom okviru – Financijsko-računovodstveni zakonodavni okvir opširna je tema o kojoj poduzetnici često ne znaju dovoljno te zbog nedostatka informacija rade greške koje su loše po njihovo poslovanje. Zakonodavni okvir često se mijenja i ponekad je teško pratiti sve izmjene. Upravo iz tog razloga, organizirat će se dvije informativne radionice o financijsko-računovodstvenom zakonodavnom okviru, za trgovačka društva i obrtnike.

Informiranje vezano uz pokretanje poslovanja i razvoj održivih poslovnih aktivnosti – poduzetnike ćemo informirati o ključnim temama za pokretanje i razvoj poslovanja. Saslušat ćemo potrebe poduzetnika te pružiti individualizirane informacije, skrojene potrebama pojedinog poduzetnika. Osim toga, održat ćemo informativnu radionicu o programima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Informiranje vezano uz marketing, intelektualno vlasništvo, održivi razvoj i druga područja – U sklopu aktivnosti bit će organizirano nekoliko radionica relevantnih za poslovanje: informativna radionica o unaprjeđenju marketinških i prodajnih rezultata korištenjem Google Ads alata te društvenih mreža poput Facebooka i Instagrama, radionica o mogućnostima zaštite intelektualnog vlasništva te radionica o integraciji principa održivog razvoja u poslovanje.

Uz gore navedene aktivnosti, TICM će organizirati desetak događanja različite tematike na kojima će dionici poslovnog, obrazovnog, poduzetničko-potpornog, znanstveno-istraživačkog te javnog i civilnog sektora u Međimurskoj županiji imati priliku za povezivanje. Organizirat ćemo i šest meet-upova odnosno networking događanja za IT profesionalce na kojima će imati priliku upoznati se i povezati te razmijeniti iskustva i nova znanja. Naposljetku, organizirat ćemo dvije konferencije u suradnji s Razvojno-edukacijskim centrom za metalsku industriju – Metalska jezgra Čakovec. Jedna konferencija bit će tehnološke naravi s fokusom na predstavljanje trendova i rješenja u metaloprerađivačkoj i srodnim sektorima. Druga konferencija fokusirat će se na IoT (Internet of Things) što je jedno od područja djelovanja kojim se bavi Metalska jezgra.

Projekt TICM PPI 5.0 MSP trajat će 18 mjeseci, a vrijednost mu je 550 tisuća kuna.


GALERIJA SLIKA 


Aktivnost je dio projekta TICM PPI 5.0 MSP sufinanciranog u okviru javnog poziva Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta pod nazivom Usluge za MSP-ove putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI)

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj objave je isključiva odgovornost Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje.

Podijeli: