Metalska jezgra Čakovec i Tehnološko-inovacijski centar Međimurje nastoje potaknuti razvoj međimurskog gospodarstva primjenom novih tehnoloških i poslovnih znanja te umrežavanjem poduzeća. Nakon prvog tehnološko-poslovnog susreta organiziranog u svibnju na temu pametnih tvornica, organiziramo drugi

Tehnološko-poslovni susret

INTERNET STVARI – BUDUĆNOST KOJA JE TU

u organizaciji Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje (TICM) i Metalske jezgre Čakovec

koji će se održati u četvrtak, 9. rujna 2021. godine, s početkom u 11:00 sati,
Razvojnom-edukacijskom centru za metalsku industriju – Metalska jezgra Čakovec,
na adresi Bana Josipa Jelačića 22/D Čakovec.

Internet stvari (engleski, “internet of things“ – IoT) je u srži procesa digitalizacije gospodarstva i društva. Internet stvari podrazumijeva paradigmu u kojoj fizički i/ili virtualni objekti imaju sposobnost opažanja okoline pomoću senzora i reagiranja na istu putem aktuatora, te sposobnost direktnog i/ili indirektnog umrežavanja s drugim uređajima s ciljem interoperabilne suradnje i podjele informacija. IoT-om se smatraju  tehnologije koje povezuju podatke s raznih senzora sa sposobnošću inteligentnog pokretanja kontekstualnih aktivnosti u gotovo stvarnom vremenu.

Od početka razvoja ovog područja 90-tih godina prošlog stoljeća do danas, internet stvari je našao svoju primjenu u širokom i heterogenom spektru domena koji se kontinuirano širi. Neki od ključnih sektora u kojima IoT već danas ima veliku primjenu s ogromnim potencijalom daljnjeg rasta su zdravstvo, pametni gradovi i sve što oni podrazumijevaju, pametna kućanstva ili pametno stanovanje, pametne električne mreže i pametna brojila u energetici, precizni uzgoj, praćenje nasada ili stada u poljoprivredi i niz drugih primjena. Može se generalno zaključiti da gotovo svaki put kad neki pojam ima prefiks „pametno“ odnosno „smart“ u pozadini imamo primijenjene IoT tehnologije.

Industrija i proizvodnja kao jedno od osnovnih područja interesa Metalske jezgre i TICM-a predstavljaju jedno od područja gdje implementacija sustava interneta stvari imaju najvećeg ekonomskog potencijala. Razlog tome leži u činjenici da se putem interneta stvari može unaprijediti niz poslovnih procesa u industriji, te tako ostvariti direktnu ekonomsku korist u vidu uštede ili boljeg usluživanja kupca. Ovog područja dotakli smo se na prvom susretu tema kojeg su bile Pametne tvornice, a na ovom susretu će biti fokus na predstavljanju praktičnih primjera te mogućnosti opreme za izradu IoT rješenja koju Metalska jezgra ima u svojem IoT laboratoriju.


PROGRAM DOGAĐANJA


PRIJAVA

Događaj je namijenjen poduzećima koja imaju interes ulagati u razvoj i unaprjeđenje svojih proizvoda uvođenjem elemenata Interneta stvari.

Sudjelovanje na događaju je besplatno uz prethodnu prijavu, a broj sudionika ograničen na 50. Sudionici se prijavljuju ispred poduzeća popunjavanjem prijavnog obrasca. Prijave se zaprimaju do popunjena mjesta, a najkasnije do 7. rujna 2021. godine.


    Tehnološko-poslovni susret je dio projekta TICM PPI 5.0 MSP koji provodi Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o.  sufinanciranog u okviru javnog poziva Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta pod nazivom Pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI).

    Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

     

    Podijeli: