Projektom vrijednim 1,2 milijuna kuna ugrađeni su sustavi obnovljivih izvora energije na zgrade Centra znanja Međimurske županije zahvaljujući kojima će se postići godišnja ušteda od oko 60 000 kuna s obzirom na trenutno visoke cijene energenata.

Sama ideja projekta proistekla je iz MENEA-e koja je u suradnji s Međimurskom županijom i ostalim korisnicima Centra znanja pripremila prijavu za natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Elektrane će na godišnjoj razini proizvesti 68 000 kWh električne energije, a godišnja ušteda elektrane u kunskoj protuvrijednosti iznosit će oko 60 000 kuna.“, istaknuo je direktor Međimurske energetske agencije Alen Višnjić.

Direktor Međimurske energetske agencije MENEA-e, Alen Višnjić

Projekt ugradnje sustava obnovljivih izvora energije u zgrade Centra znanja Međimurske županije ukupne je vrijednosti 1.278.780,09 kuna,  a Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dodijelio je gotovo 500 000 kuna bespovratnih sredstava.

Fotonaponske elektrane ugrađene su na 3 zgrade, TICM 1, TICM 2 i Upravnu zgradu u kojoj su smještene Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA, MENEA i MIN, a na svaku zgradu postavljena je elektrana snage 20 kW, dok je u Upravnoj zgradi ugrađen sustav grijanja i hlađenja. Ukupno je ugrađen 191 solarni panel.

Ugradnjom sustava grijanja i hlađenja eliminirano je korištenje fosilnog goriva, poboljšani su uvjeti boravka, višak energije će se prodati, a nakon nešto više od mjesec dana kako je elektrana puštena u pogon postignuta je ušteda od 10 000 kuna.

Projekti koji vode uštedama i energetskoj neovisnosti na razini Međimurske županije prepoznati su kao prioritetni posljednjih godina, što se pokazala kao odlična politika, posebice u ovo vrijeme energetske krize. „Fiksirajući cijene plina i električne energije postigli smo godišnju uštedu od 5,5 milijuna kuna na električnoj energiji  i uštedu od 17 milijuna kuna na plinu. Za sve naše zgrade u školstvu, zdravstvu i javnoj upravi osigurane su dovoljne količine energenata te sredstava za njihovo plaćanje.“, istaknuo je župan Međimurske županije Matija Posavec dodavši kako su već ranije na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost prijavljeni projekti ugradnje obnovljivih izvora energije na područne škole u Zabancu, Peklenici i Prekopi, u osnovnim školama u Štrigovi i Orehovica te na Domu zdravlja Čakovec, čime se nastavlja jasna županijska politika oko postizanja energetske neovisnosti i učinkovitosti.

Župan Međimurske županije, Matija Posavec

Zahvaljujući ugradnji sustava obnovljivih izvora energije na zgrade Centra znanja Međimurske županije, godišnje će se uštedjeti oko 60 000 kuna, a sama investicija povratit će se već nakon tri godine

Izvor: mrežne stranice Međimurske županije

Podijeli: