Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije raspisalo je Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu. Sredstva Fonda su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU.

Pravo podnošenja zahtjeva za sufinanciranje provedbe EU projekta imaju:

 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (samo za svoje ime i za svoj račun)
 • ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

koje imaju sklopljen Ugovor o EU projektu u okviru:

 • Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, Programa ruralnog razvoja i Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo za programsko razdoblje 2014.-2020.,
 • Europske teritorijalne suradnje u kojima sudjeluje Republika Hrvatska (prekogranični, transnacionalni i međuregionalni programi) u programskom razdoblju 2014.-2020.,

Kada je Korisnik jedinica lokalne samouprave, pravna osoba u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne samouprave ili ustanova čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave, udjel u sufinanciranju učešća Korisnika iz sredstava Programa, što uključuje i učešće prihvatljivih partnera, će biti:

 • 80 % za EU projekt s područja I. i II. skupine jedinica lokalne samouprave
 • 70 % za EU projekt s područja III. i IV. skupine jedinica lokalne samouprave
 • 60 % za EU projekt s područja V. i VI. skupine jedinica lokalne samouprave
 • 50 % za EU projekt s područja VII. i VIII. skupine jedinica lokalne samouprave, osim Grada Zagreba.

Ukoliko se EU projekt provodi na području dvije ili više jedinica lokalne samouprave, za potrebe utvrđivanja udjela sufinanciranja učešća Korisnika iz sredstava Programa, uzima se skupina prema indeksu razvijenosti kojoj pripada jedinica lokalne samouprave na kojoj se provodi financijski najveći udjel aktivnosti EU projekta.

Kada je Korisnik jedinica područne (regionalne) samouprave, pravna osoba u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica područne (regionalne) samouprave ili ustanova čiji su osnivači jedinice područne (regionalne) samouprave udjel u sufinanciranju učešća Korisnika iz sredstava Programa, što uključuje i učešće prihvatljivih partnera će biti:

 • 80 % za EU projekt s područja I. skupine jedinica područne (regionalne) samouprave
 • 70 % za EU projekt s područja II. skupine jedinica područne (regionalne) samouprave
 • 60 % za EU projekt s područja III. skupine jedinica područne (regionalne) samouprave
 • 50 % za EU projekt s područja IV. skupine jedinica područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb

Ukoliko se EU projekt provodi na području dvije ili više jedinica područne (regionalne) samouprave, za potrebe utvrđivanja udjela sufinanciranja učešća Korisnika iz sredstava Programa, uzima se skupina prema indeksu razvijenosti kojoj pripada jedinica područne (regionalne) samouprave na kojoj se provodi financijski najveći udjel aktivnosti EU projekta.

Neovisno o Korisniku i području provedbe EU projekta:

 • minimalna vrijednost zahtjeva za sufinanciranje provedbe EU projekta po pojedinačnom EU projektu ne smije biti manja od 50.000 kuna
 • maksimalna vrijednost zahtjeva za sufinanciranje provedbe EU projekta po pojedinačnom EU projektu može iznositi 7.500.000 kuna.

Zahtjevi se šalju isključivo poštom preporučeno od 2. srpnja 2019. u 10:00:00 sati do iskorištenja sredstava planiranih za 2019. godinu, a najkasnije do 15. prosinca 2019. u 12:00:00 sati.

Dokumentaciju za Poziv možete preuzeti na stranicama Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU (dokumenti objavljeni 1. 7. 2019.).  ili u privitcima ispod:

Podijeli: